Dette er et av forslagene til hvordan den nye øya kan se ut, signert Jensen og Skodvin arkitekter
Dette er et av forslagene til hvordan den nye øya kan se ut, signert Jensen og Skodvin arkitekter

Follobanen kan bli ny øy

Oslo Havn med unikt forslag til hva massene fra tunnelen mellom Oslo og Ski kan brukes til.

Rundt 4.000.000 m 3 faste masser - rundt 10.000.000 tonn - stein kommer ut av grunnen når Jernbaneverket skal bygge tunnel mellom Oslo S og Ski i forbindelse med den nye Follobanen.

Spørsmålet er hva all steinen skal brukes til.

Oslo Havn har lenge vært blant interessentene til massen, og de har nå lansert et forslag om en helt ny øy i Oslofjorden.

Tre forslag

På et folkemøte på Nesodden tirsdag 4. desember la tre ulike arkitektkontor fram sine forslag til hvordan en slik øy kan se ut og hva slags aktiviteter man kan legge til rette for der.

- Jeg synes dette er veldig spennende forslag som viser hvor mange ulike muligheter vi har dersom vi går videre med idéen om å lage en ny øy, sierBernt Stilluf Karlsen, styreleder i Oslo Havn KF.

Jensen & Skodvin Arkitekter foreslår å lage Oslofjordens lengste badestrand. De foreslår også å bygge boliger og "kolonihage"-hytter på den nye øya.
Se Byøya - forslaget til Jensen & Skodvin.  

Link Landskap har tatt utgangspunkt i at det er viktige arter som er i ferd med å forsvinne fra Oslofjorden. De foreslår at øya bygges opp slik at arter som østers, ålegress og edelløvskog vil trives godt der.
Se Østerøy - forslaget til Link Landskap.

Snøhetta ser for seg en øy som kan bli et sentralt element i en videre utvikling av Fjordbyen. De beskriver en prosess hvor mange må jobbe sammen for å finne ut hvordan den nye øya kan bli.
Se Drømmeøya - forslaget til Snøhetta.

Vil ha folks mening

 Oslo Havn vil gjerne ha folks mening om forslagene, og har opprettet en egen fane på Facebook-siden sin der folk kan debattere. 

Også overskuddsmassene  Bekkelaget renseanlegg er tenkt brukt til øyprosjektet.

- Når man har laget den nye Follobanen og utvidet Bekkelaget renseanlegg, sitter man igjen med stein tilsvarende tre Kheopspyramider. Hvis all denne steinen skal fraktes med bil, vil det bli rundt 900 000 turer med lastebil. Vi vil spare miljøet for store belastninger dersom vi kunne frakte denne steinen sjøveien, sier Karlsen.

Forsiden nå