Gründer, bladutgiver og redaktør Tom Alexander Terjesen foran Buss Magasinets imponerende reportasjebuss.
Gründer, bladutgiver og redaktør Tom Alexander Terjesen foran Buss Magasinets imponerende reportasjebuss.

For buss-entusiastene

I høst feirer Norges største bussfagtidsskrift, Buss Magasinet, 10 år.

Det var et dristig foretak da tidsskriftgründeren Tom Alexander Terjesen etablerte bladet. Første nummer ble produsert på en gammel PC, og uten en eneste annonsekrone i inntekt ble familiens stasjonsvogn solgt for å få midler til å komme i gang. Første nummer med 24 sider kom ut 24. oktober 2002.

I dag er Buss Magasinet er meget anerkjent fagtidsskrift, ikke bare har til lands, men også utenfor landets grenser. Blant annet ble Tom valgt inn i den internasjonale juryen for Bus of the Year / Coach of the Year i 2008 hvor han har nedlagt et solid arbeid og nå er kandidat til vervet som visepresident i juryen.

Virksomheten ble utvidet tidligere i år med tidsskriftet Veteran Bussen som omtaler busser eldre enn 30 år og som for lengst er blitt omfavnet av bussentusiastene.

Buss er både jobb og livsstil for Tom og familien, og Tom har i tillegg til et stressende liv som redaktør og bladutgiver maktet å få bygd opp landets største campingbuss som også er reportasjebuss.

Forsiden nå