Den førerløse dozeren presser ti tonn sprengstein ut i Liavatnet i Lyngbødalen i hvert skyv.
Den førerløse dozeren presser ti tonn sprengstein ut i Liavatnet i Lyngbødalen i hvert skyv.

Fjernstyrt 50-tonner på tippen

På grunn av sikkerheten har AF Anlegg montert radiostyring på en 50-tonns Cat D8R-dozer.

Maskinen benyttes i Ringveg Vest-prosjektet i Bergen og skyver hundretusener av tonn stein ut i Liavatnet i Lyngbødalen.

AF Maskin brukte tre måneder på å gjøre maskinen «førerløs». Det var et omfattende arbeid med mange tilpasninger, men nå har maskinen vært i drift et snaut år, og den har skjøvet ca. 850000 tonn stein ut i Liavatnet.

AF skal totalt drive 8,7 km tunnel (to løp á 3,5 km, pluss ramper) på Ringveg Vest-prosjektet i Bergen. Entreprenøren har hele seks angrepspunkter, og fra fire av disse kjøres steinmassene 3-4 km til tippen på tippsemier. Fra de to siste stuffene transporterer underentreprenør Fyllingen Maskin steinmassene til tippen med tre Komatsu 406 tipptrucker (50-60 tonns kapasitet). Massene skyves videre ut i Liavatnet med dozeren som tar ca. 10 tonn i hvert skyv.

Styres fra hjulgraver

Vikarierende driftsleder Tommy Bjerkhaug forteller at dozeren styres fra spakene i førerhytta på en Cat 315 hjulgraver. Med det blotte øyet kan man ikke se at styringen i graveren er til dozeren, men alle funksjoner er tilpasset dozerkjøring. Etter at jobben er sluttført i 2013 kan styringen i hjulgraveren enkelt justeres tilbake.

Dette er faktisk andre gang styringen «flyttes ut» av dozeren. I begynnelsen sto føreren ute og styrte maskinen via en bærbar styringsenhet, men dette viste seg å være en lite trivelig jobb.

- Vi oppdaget fort at det ikke bare er sol og varme i Bergen. Derfor måtte løsningen tilpasses vestlandsk klima. Nå hospiterer føreren i en annen ombygget maskin på tørr og trygg grunn, sier anleggsleder Gøran Lochert.

Valget av hjulgraver falt naturlig ettersom behovet for å kunne flytte på seg er stort. Det er essensielt for dozerføreren å ha øyekontakt med skjæret til enhver tid.

- Vi kaller hjulgraveren bare gåstolen, sier Lochert og humrer.

Fanget andre signaler

Asbjørn Rinden har kjørt dozer i 45 år, og er én av førerne på den radiostyrte maskinen i Bergen. Han føler at overgangen har gått greit.

- Det er en treningssak, og systemet er egentlig det samme som på en vanlig dozer. Men alt fungerte ikke helt som det skulle i begynnelsen. Da fanget dozeren andre signaler og gikk til tider sine egne veier, sier Rinden.

- Hva gjorde dere da?

- Da var det bare å bruke nødstoppen for å stanse den før den gikk ut i vannet. Det gikk bra, sier han.

Ombyggingen ble gjort kun på grunn av sikkerheten. Når man fyller stein ut i vann, er det alltid en viss fare for at hele tippen kan forsvinne og at maskinen går samme veien. Derfor følte AF at operatøren måtte tas ut, og at styringen måtte gjøres på avstand.

Forsiden nå