Den 50 tonn tunge dozeren havnet i Liavatnet i august.
Den 50 tonn tunge dozeren havnet i Liavatnet i august.

Førerløs dozer i vannet

Et lite øyeblikks glipp var nok til at AF Gruppens radiostyrte Cat D8R-dozer havnet i vannet.

Uhellet skjedde i sommer. AF Gruppen har bygget om en dozer for utfylling av Livatnet i forbindelse med byggetrinn 2 på Ringveg Vest i Hordaland. Jobben ble ansett som så farefull at AF ikke ønsket å ha føreren sittende i maskinen. Derfor er Cat-dozeren blitt styrt via radioforbindelse fra spakene i en Cat hjulmaskin.

Les mer om den førerløse dozeren her

Ikke utgliding

Heldigvis befant det seg ingen mennesker i dozeren da den havnet i vannet.
Heldigvis befant det seg ingen mennesker i dozeren da den havnet i vannet.

Men prosjektleder Tom Staavi i AF Gruppen, innrømmer at det ikke var snakk om utgliding denne gangen.

- Nøyaktig hva som skjedde vet vi ikke, og får heller kanskje aldri svar på. Men vi har avdekket at det ble gjort en feil av han som styrte dozeren. Han fikk en «semi» mellom seg og maskinen, og så ikke dozeren et lite øyeblikk. Føreren sier han satte maskinen i revers, men det kan hende det ikke slo inn. Rutinene sier at det ikke skal komme bil mellom dozerfører og dozer, og om det skjer skal man stoppe dozeren. Det skjedde ikke denne gangen, sier Staavi.

I dette tilfellet ville ironisk nok uhellet ikke skjedd om det hadde sittet en fører i dozeren, men det blir en annen diskusjon. Staavi sier uhellet ikke fikk følger for drivingen av 8,7 km tunnel i Ringveg Vest-prosjektet, men beskriver kostnadene som betydelige. Da spesielt om man regner inn følgekonsekvensene.

Slapp motorhavari

- Det som imidlertid var hell i uhell, var at det gikk så godt som det kunne. Vi unngikk motorhavari, kun noe elektronikk ble skadet. Om vi måtte hente ny motor med flyfrakt fra USA, ville kostnadene blitt langt større, sier han.

- Hvordan fikk dere den 50 tonn tunger dozeren opp igjen?

- Vi fikk dratt den opp med to bergingsbiler. Det var gjort på et par timer, og maskinen var i full gang etter en uke, sier Staavi om uhellet som skjedde 10. august.

- Har uhellet fått følger for rutinene deres?

To bergingsbiler klarte å trekke maskinen opp fra vannet.
To bergingsbiler klarte å trekke maskinen opp fra vannet.

- Det er mer snakk om alltid å følge rutinene til punkt og prikke. Rutinene er på plass, men man har kanskje ikke alltid vært strenge nok mot seg selv til å følge dem, sier Staavi.

 

Forsiden nå