Betina Sandvin forlater veiprosjektene i Østfold. Her sammen med tidligere samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.
Betina Sandvin forlater veiprosjektene i Østfold. Her sammen med tidligere samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Forlater veiprosjektene

Bettina Sandvin (43) fratrer som leder for tidenes største byggeprosjekt i Indre Østfold.

1.oktober overtar Elin Bustnes Amundsen (38) stillingen som prosjektleder for E18 i Østfold, inntil ny leder er ansatt. Amundsen, som selv har søkt lederstillingen, har jobbet i Statens vegvesen siden 2004 og leder i dag planleggingen av E18 gjennom Ski og Ås.

Bettina Sandvin tiltrer en prosjektlederstilling i utleieselskapet FAVEO i desember.

Tilbakeviser spekulasjoner

Sandvin tilbakeviser spekulasjonene om at det er turbulensen rundt utbyggingen av E18 i Østfold og Akershus som er årsaken til oppsigelsen.

- Det er en helt udramatisk fratredelse. Årsaken er at jeg har jobbet 25 år i Statens vegvesen, og at tiden er inne for å gjøre noe annet, sier hun til Smaalenene Avis.

E18-status

Flokene på E18 gjennom Ski og Ås ser ut til å løse seg. Veistrekningen i Østfold er ferdig utbygd innen sommeren 2016 og i Follo 2019 eller 2020.

Etappen mellom Langslet og Melleby er i full gang. Veivesenet har som mål å få Stortinget til å si ja til byggestart for Ørje/riksgrensen og Knapstad/Retvet i mars neste år. Kostnadsberegningene er allerede i gang.

Forsiden nå