Joint Venture Veidekke Hochtief bygget parsell 2 på Fellesprosjektet E6 Dovrebanen. Arbeidet var ferdig i 2016 (bilde fra 2013).
Joint Venture Veidekke Hochtief bygget parsell 2 på Fellesprosjektet E6 Dovrebanen. Arbeidet var ferdig i 2016 (bilde fra 2013). (Foto: Hans Kristian Barbøl)

Forlik med Statens vegvesen og Bane Nor

Veidekke Hochtief har inngått forlik med de to byggherrene i tvisten om sluttoppgjøret for kontrakten om bygging av pasell 2 på Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.

Bane Nor, Statens vegvesen og Veidekke Hochtief har inngått forlik i tvisten om sluttoppgjøret for kontrakten om bygging av ny E6 og nytt dobbeltspor for Fellesprosjektet parsell 2 mellom Brøhaug i Akershus og Strandlykkja i Hedmark.

- Vi har en enighet om at vi får kr 310 mill. kroner som et fullt og endelig oppgjør, skriver konserndirektør Øivind Larsen for Veidekke Anlegg i en epost til AT.no.

Konserndirektør Øivind Larsen for Veidekke Anlegg er glad for at tvisten med Vegvesenet og Bane Nor er løst. Veidekke bygget parsell 2 på Fellesprosjektet E6 Dovrebanen i joint venture med tyske Hochtief. Prosjektet ble ferdigstilt i 2016. Bilde: Veidekke, Glenn Rokeberg

Erik Pascal Johansen, prosjektdirektør i Bane Nor, og Svein Røed, prosjektdirektør i Statens Vegvesen bekrefter at Bane Nor og Statens vegvesen er glade for å legge denne tvisten bak seg.

- Vi er glade for at vi er blitt enige om et forlik. Vi jobber for å unngå slike sluttoppgjørs-diskusjoner i fremtiden. Mange store kontrakter skal ut i markedet i årene som kommer. Et godt samarbeid med entreprenørene er avgjørende for å lykkes, sier de i en nyhetsmelding.

Veidekke Hochtief var entreprenør for den ene av tre parseller på utbyggingen av firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane langs Mjøsa. Daværende Jernbaneverket (nå Bane NOR) og Statens vegvesen var felles byggherre for utbyggingen, og prosjektet ble ferdigstilt i 2016. 

Partene har inngått et fullt og endelig oppgjør, og rettsaken som var berammet for Øvre Romerike tingrett denne høsten vil derfor bli begjært hevet som forlikt.

Partene ser frem til å fokusere innsatsen mot nye samferdselsprosjekter.

- Vi er fornøyde med at denne saken nå er over og at den har funnet sin løsning utenfor rettssalen. Det er ressurskrevende med slike tvister, særlig når de trekker ut i flere år etter at arbeidene er avsluttet og prosjektet er overlevert. Vi gleder oss derfor over å kunne konsentrere all vår innsats og oppmerksomhet mot våre pågående og nye prosjekter, sier konserndirektør Øivind Larsen for Veidekke Anlegg i en pressemelding.

Forsiden nå