Fornebubanen er et stort prosjekt med lang tunnel mellom Majorstua og Fornebu. (Foto: Fornebubanen)
Fornebubanen er et stort prosjekt med lang tunnel mellom Majorstua og Fornebu. (Foto: Fornebubanen)

Fornebubanen bemanner opp

Fornebubanen bemanner kraftig opp, og hele fem nye nøkkelstillinger er kommet på plass den siste tiden.

Etaten Fornebubanen har ansvaret for å realisere utbyggingen av Fornebubanen, en ny T-banelinje mellom Fornebu og Majorstuen, på vegne av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Byggearbeidene på banen starter etter planen opp på Fornebu i mars 2020. 

De fem nye ansatte er:

Fakta Fornebubanen:

Den nye T-banelinjen fra Fornebu (Akershus) til Majorstuen blir 8,2 km lang. Banen skal gå i tunnel.

Byggestart er planlagt til mars 2020 – med ferdigstillelse i 2026.

Prosjektet har vært gjennom en ekstern kvalitetssikring (KS2), og estimert kostnad for å bygge banen ligger på drøyt 16 milliarder kroner.

Det skal bygges seks nye stasjoner langs traséen: Skøyen, Vækerø, Lysaker, Fornebuporten, Flytårnet og Fornebu.

Reisetiden blir ca. 12 minutter fra Fornebu til Majorstuen stasjon.

Line Fredriksen (51) er ansatt i stillingen som kommunikasjonssjef. Hun starter i jobben 1. mai. Fredriksen har bred kommunikasjonsfaglig erfaring og har tidligere vært kommunikasjonssjef i Posten Norge, Peab og Rådgivende Ingeniørers Forening. Hun kommer nå fra stillingen som Community and Stakeholder Manager i Acciona Ghella Joint Venture, hovedentreprenøren i Follobane-prosjektet.

Line Fredriksen blir kommunikasjonssjef for Fornebubanen. Foto: Fornebubanen

- Jeg gleder meg til å starte som kommunikasjonssjef i Fornebubanen. Dette er et av de største og mest interessante kollektivprosjektene i Norge i nyere tid. Det er mange spennende kommunikasjonsoppgaver som må løses, og jeg håper min erfaring fra bygg- og anlegg spesielt kan komme til nytte», sier Line Fredriksen.

Line Johanne Pedersen begynte 1. april som prosjektleder Fornebu. Hun kommer fra stillingen som prosjektleder og prosjektering i KANtech AS, og har tidligere jobbet hos Bane Nor og Sporveien.

Runar Vartdal er fra 1. april ansatt som prosjektcontroller med ansvar for økonomistyring i prosjektet. Han kommer fra en lignende stilling i Omsorgsbygg, og har tidligere erfaring fra ConocoPhillips og Equinor.

Ruth G. Haug er fra 1. april ansatt som prosjektleder tunnel. Hun kommer fra stillingen som utbyggingssjef i Nye Veier, og har bred erfaring med tunnelbygging. Hun har tidligere hatt ulike roller i Statens vegvesen, LNS og Rambøll.

Klara Lyngnes begynner 1. juni som prosjektleder jernbaneteknikk. Hun kommer fra stillingen som prosjektleder i Bane Nor – og har jobbet med skinnegående transport (jernbane og t-bane) i nærmere 20 år.

Direktør Irene Måsøval i Fornebubanen. Foto: Fornebubanen

- Vi er svært glad for å kunne styrke organisasjonen ytterligere med faglig dyktige og godt kvalifisert personell. Utbyggingen av Fornebubanen er teknisk krevende, og vi er nå i ferd med å få på plass et permanent faglig sterkt team, som kan være med å drive dette prosjektet fremover, sier direktør Irene Måsøval i Fornebubanen.

Over 400 søkere

Det pågår også en prosess for å fylle ytterligere seks nye stillinger. Da stillingen som administrasjonskonsulent nylig ble lyst ut kom det inn over 400 søkere.

Stillingene som nå skal besettes er; prosjektleder Skøyen, prosjektleder Lysaker og Vækerøstasjon, leder arkiv og dokumentforvaltning, rådgiver ytre miljø, administrasjonskonsulent, og byggeleder.

I løpet av 2019 regner Fornebubanen med å være om lag 20 faste ansatte. Ved utgangen av 2018 var det fem faste ansatte i organisasjonen.

Forsiden nå