Fire gamle stålbruer er fjernet og erstattet med betongtrau. Her løfter 100-tonneren Terex Demag fra T.O. Bull AS på plass et av dem på ca. 24 tonn.
Fire gamle stålbruer er fjernet og erstattet med betongtrau. Her løfter 100-tonneren Terex Demag fra T.O. Bull AS på plass et av dem på ca. 24 tonn.

Første og siste maskin

Han solgte sin første gravemaskin, en Åkerman H12, til entreprenørfirmaet John K. Lien & Sønner AS på Otta i 1975. Han leverte sin siste maskin, en Volvo ECR88Plus til samme kunde sommeren 2010.

Mannen dette gjelder, er Ivar Gubberud, AFP-pensjonist fra 30. november. Han har solgt anleggsmaskiner i 35 år, først altså Åkerman. Da dette merket ble kjøpt av Volvo, ble også Gubberud med over til ny eier. I så måte har han vært tro mot samme maskinprodusent hele veien.

A&T fikk være med da Gubberud sammen med sin etterfølger i Volvo Maskin, Morten Kristiansen, besøkte entreprenøren på Otta i forbindelse med at Gubberud overleverte sin siste maskin. På Otta traff vi Hans T. Sanden, som er daglig leder og medeier i John K. Lien & Sønner, hvor han nå er inne i sitt 37. år. Kristiansen har forøvrig solgt sin første maskin til selskapet, så arven etter forgjengeren er for lengst tatt. Med på møtet på Otta var også Volvos lokale servicemann, Bjørn Kleiven. Han er en meget viktig brikke i det gode forholdet entreprenøren har hatt til Volvo som leverandør gjennom mange år.

Kun Volvo

I dag har firmaet kun anleggsmaskiner fra Volvo, og slik har situasjonen vært gjennom mange år. Volvo-merket finnes på fem gravemaskiner, tre hjullastere og en dumper. I tillegg har firmaet selvsagt endel annet utstyr, samt flere lastebiler, som delvis går i egen virksomhet og delvis for andre entreprenører.

Lastebilene er MAN og Scania. Spesielt i denne forbindelse er at en MAN er solgt av Kristiansen som var MAN-selger før han begynte å selge Volvo lastebiler, og deretter kom over i Volvo Maskin for å erstatte Gubberud.

- Ivar og Morten er på mange måter like, sier Sanden. - Begge gjør en grundig jobb overfor oss som kunde, og de har et varmt hjerte for anleggsbransjen. Prikken over I-en for oss er Volvos lokale servicemann Bjørn Kleiven. Han stiller alltid opp, gjerne på kort varsel, når det er noe som skal gjøres. Mange leverer utmerkede maskiner, men det er oppfølging av service og reparasjoner som er viktigst for oss som skal leve av maskinene.

På spørsmålet om hvor mange anleggsmaskiner han har solgt, blir Gubberud noe flakkende i blikket. - Det kunne selvsagt ha vært interessant å vite idag, men jeg har aldri gjort noe for å holde en slik oversikt selv om det er blitt noen i løpet av 35 år. Viktigere for meg er at dette har vært en veldig interessant bransje å tilbringe mange år i, og at jeg har truffet mange flotte mennesker både i egen organisasjon og hos kundene, sier han.

66-åringen, som bor i Gaupen i Ringsaker, kommer neppe til å senke tempoet særlig mye selv om han nå har levert sin siste maskin. Han har flere veteranbiler som han kan tenke seg å bruke mer tid på, og sønner som gjerne trenger litt hjelp av en ungdommelig far på sine gårdsbruk.

Distrikts-entreprenør

John K. Lien & Sønner er en typisk representant for en mellomstor distrikts-entreprenør som jobber mye med vei, vann, kloakk og tomter lokalt, men som også deltar på entrepriser andre steder i landet. Firmaet har nå folk og utstyr i arbeid på de nye E6-parsellene i Stange og Eidsvoll.

Virksomheten hadde sin spede begynnelse før 2. verdenskrig da Kristian O. Lien etablerte transportvirksomhet, ved siden av at han drev Sagatun Gjestgiveri. Han fortsatte virksomhetene sammen med sønnene John og Ola etter krigen.

I 1958 skilte brødrene lag og drev hver sin lastebilvirksomhet videre. Firmaet til John ble aksjeselskap i 1979, med han selv, to sønner og hustru som aksjonærer. Idag har firmaet rundt 15 ansatte og eier også datterselskapet Gudbrandsdal Betong AS.

Forsiden nå