«Dynamitthunder» og fjernstyrt gravemaskin på leting og fjerning av eksplosiver, her fra søket etter sprengstoff fra krigen i forbindelse med kraftutbyggingen i Skjerkevatn i Åseral.
«Dynamitthunder» og fjernstyrt gravemaskin på leting og fjerning av eksplosiver, her fra søket etter sprengstoff fra krigen i forbindelse med kraftutbyggingen i Skjerkevatn i Åseral. (Foto: Øyvind Andersen, Forsvarets Hundeskole)

Fra arkivet: Anleggsbransjens hundepatrulje

Les om hundene som finner «anleggsdynamitt». Artikkelen sto på trykk i Anlegg&Transport nr. 11, 2014. Journalist er Hans Fossum.

Møt anleggsbransjens nye spesialister, hundene Jeep, Volvat og Xena. De tre belgiske fårehundene (Malinois) er verdens første hunder som er spesialtrent for å lokalisere «anleggsdynamitt» (sivile eksplosiver) i bakken. Trioen har allerede vært på anleggsoppdrag og snust seg frem til gjenglemt dynamitt.

Hundene tilhører Forsvarets Hundeskole i Hauerseter Leir, Ullensaker (Akershus). Her utdannes forsvarets hunder til flere typer oppdrag, blant annet søk etter forskjellige eksplosiver, militære og sivile. Av de 11 hundene i «eksplosiv-avdelingen» er nå tre av dem spesialtrent for bakkesøk etter anleggsdynamitt.

AF Decom i spissen

Jeep, Volvat og Xenas (alle tre år) inntreden i anleggsbransjen, er etter idé fra prosjektleder Jarle Bøckman i AF Decom Spesialoppdrag. Avdelingen arbeider primært med konstruksjonssprengning i stål og betong, men har også lang erfaring fra sanering og destruksjon av eksplosiver.

- Samfunnet gjenbruker stadig mer arealer, og ved nybygging må man rive det som står der, sprenge bort fjell eller forsterke grunnen. I skjæringspunktene mellom nytt og gammelt er det ofte utført sprengninger tidligere. Vi opplever at det i dette skjæringspunktet kan ligge igjen forsagere fra tidligere sprengningsarbeider. Disse forsagerne er en risiko når nye arbeider skal utføres. Med nåværende intensivering og utbyggingshastighet av jernbane og vei, store rehabiliteringsprosjekter i tunneler, og generelt all fjelldrift vi har i Norge, er sannsynligheten for skade som følge av forsagere i grunnen betydelig, sier prosjektleder Bøckman som har bakgrunn som fagoffiser i sprengning fra ingeniørvåpenet.

Statnett

«Hundeprosjektet» startet i 2012 på Statnetts store transformatorstasjon på Støleheia utenfor Kristiansand.

- Anlegget er under ombygging, og det ble iverksatt graving for etablering av fundamenter på fjell. Det ble tidlig oppdaget forsagere i fjell under eksisterende anlegg, og vi ble engasjert for å lokalisere og fjerne eksplosivene i områdene det skulle utføres arbeider i. Arbeidene ble utført med en fjernstyrt Volvo EC140 beltegraver, operert fra et fragmenteringssikkert «shelter» for å oppfylle sikkerhetskrav for personell og anlegg, forteller Bøckman.

Fra søket på Statnetts store transformatorstasjon i Støleheia, fra venstre kaptein Vegar Falsten med Jeep og grenader Ane Lillebuen med Volvat. Fotos: Forsvarets Hundeskole. 
Fra søket på Statnetts store transformatorstasjon i Støleheia, fra venstre kaptein Vegar Falsten med Jeep og grenader Ane Lillebuen med Volvat. Fotos: Forsvarets Hundeskole. 

 

Stort søkeområde

- Anlegget på Støleheia er stort, og det ville ha vært uforholdsmessig dyrt å sanere hele arealet. Det ble derfor tidlig arbeidet med å finne en annen måte å lokalisere forsagerne i grunnen på. Løsningen ble hunder fra Forsvarets Hundeskole. Disse har samme basistrening og søksmetodikk som minehunder. Hundeprosjektet ble iverksatt i november 2012, og to hunder ble sertifisert for søk sommeren 2013. Totalt er 45.000 m blitt gjennomsøkt to ganger, og hundene har markert fem funnpunkter (hvert på ca. 25 m) hvor det ligger eksplosiver, sier Bøckman.

Flere oppdrag

- Vi har også vært engasjert av Statnett til gjennomsøk på anleggsområdet i Åfjord (S-Trøndelag) der selskapet skal bygge en vindpark. I området ligger det et gammelt pukkverk hvor «anleggshundene» lokaliserte tre plasser med eksplosiver i grunnen. På et oppdrag på Skjerkevatn i Åseral der Agder Energi skal bygge en ny, stor fyllingsdam, benyttet vi to av hundeskolens firbente for «militært sprengstoff» fordi det var granater og annet sprengstoff fra krigens dager i grunnen. Også et av våre selskap i AF Gruppen, AF Bygg, har benyttet «anleggshundene» til gjennomsøk av Haslevangen i Oslo, der gammel bygningsmasse skal vike plassen for et nytt boligkompleks, sier Jarle Bøckman.

Iløpet av november skal de tre «anleggshundene» i aksjon i Brattlitunnelen i Kjøpsvik (Norland). Tunnelen som brant for ca. 5 år siden, skal rehabiliteres.

Permanent ressurs

Målsettingen til Jarle Bøckman, initiativtakeren til anleggsbransjens «hundepatrulje», er å utvikle et konsept og etablere en ressurs for søk etter forsagere i grunn etter konvensjonell sprengning, og at denne permanente ressursen skal gjøres tilgjengelig for anleggsbransjen. På den måten skal man kunne redusere risiko i utbyggingsområder som inneholder forsagere.

Forsiden nå