Lars Idermark blir skogmann.
Lars Idermark blir skogmann.

Fra brev til skog

Lars Idermark forlater sjefsstolen i PostNord og blir konsernsjef i Södra.

Etter to år som adm. direktør og konsernsjef i PostNord overtar han sjefsrollen i et av verdens største skogvirksomheter.

Utvikler

Lars Idermark roses for sin innsats med å utvikle PostNord til en markant global logistikkaktør, gjennom omfattende omstillingsprosesser og oppkjøp.

Hans hjerte nær

Idermark forteller at skogvirksomhet ligger hans hjerte nær. Han har god kjennskap til Södra-konsernet blant annet som styremedlem i perioden 1999-2009. Landbrukskooperationen i Sverige har også hatt en sentral plass gjennom Idermarks 25 åt i industrien.

Ledende i Norge

Södra Cell Tofte er en av Norges største produsenter av kjemisk papirmasse. 70% av produksjonen går til eksport, resten til det norske markedet.

Tofte-fabrikken i Buskerud ble en del av Södra-konsernet i 2000. En stor del av papirmassen som produseres på Tofte, er basert på ved fra Eukalyptus og egner seg derfor til finpapir.

Massefabrikken er en viktig hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet.

Forsiden nå