Oddvar Steinsholt fra PeWe var en av foredragsholderne på Avfallsdagene i Holmenkollen.
Oddvar Steinsholt fra PeWe var en av foredragsholderne på Avfallsdagene i Holmenkollen.

Frykter useriøse aktører

Oddvar Steinsholt i rivningsspesialisten PeWe Entreprenør AS frykter at flere useriøse aktører kommer på banen. Bakgrunnen er en justering i regelverket.

Siden 1. juli 2010 er bestemmelsene i avfallsforskriften kapittel 15 om byggavfall overført til ny plan- og bygningslov. Det mest interessante med endringen er følgende tekst (hentet fra klif.no):

Kommunen skal ikke lenger godkjenne avfallsplan og eventuell miljøsaneringsbeskrivelse før det gis igangsettingstillatelse, men dokumentene skal utarbeides som før og skal kunne vises ved tilsyn.

Det er denne teksten PeWe-partner Steinsholt reagerer sterkt på.

- Det er uheldig at det ikke skal leveres dokumentasjon på forhånd. Skal det være slik som nå, må kommunene benytte seg av muligheten til å utføre tilsyn. Jeg tror ikke vi har opplevd tilsyn på noen av våre prosjekter etter at endringen kom 1. juli, sier Steinsholt som er daglig leder i et selskap som har drevet i mer enn 40 år med rivning som spesialfelt.

- Hva frykter du?

- Endringen er til fordel for de som ikke vil ta miljøkravene så høytidelig ettersom det er enkelt å få jobb uten å vise til en miljøplan. Det blir et urolig marked, og om det skal være slike konkurransevilkår vil hele bransjen slite. Miljøet blir også skadelidende, sier Steinsholt.

- Du frykter det kommer flere useriøse aktører på banen?

- Det er ikke veldig mange useriøse aktører i bransjen, men det spørs hva som skjer. Når det er mange penger involvert, vet man aldri, svarer han.

Det er mye penger involvert i rivning og sanering, og mer blir det. Forskere tror mengden BA-avfall vil være det dobbelte om 15 år.

- På alle steder hvor det bygges idag, har det stått noe før, sier Tore Veløy i Maskinentreprenørenes Forbund.

Klif skeptisk

Miljøvernmyndighetene ønsket opprinnelig å videreføre kravet om godkjenning av avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelser før igangsettingstillatelse, men dette var vanskelig å få til innenfor rammene av plan- og bygningsloven. I en høringsuttalelse i oktober 2009 foreslo Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) blant annet obligatorisk, uavhengig kontroll med miljøsanering og riving.

Klif-rådgiverJon Fonnlid Larsensier til Anlegg&Transport at kommunene fra 1. januar i år, og to år frem i tid, har plikt til å prioritere tilsyn på avfallsfeltet og sørge for at avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelse er utarbeidet og følges.

- Vi vet at kommunene har små ressurser, og det er bekymringsfullt om de ikke øker tilsynsaktiviteten, sier Larsen.

God økonomi å lagre avfall

Ved å presse avfallet i rundballer og la det ligge i deponi til leveringsbetingelsene ved forbrenningsanleggene er bedre, kan man spare mye penger.

Avfallspressing i rundballer er relativt nytt og ikke spesielt utbredt i Norge, men vi skal ikke lenger enn til Sverige før det er langt vanligere.

Mye norsk avfall sendes til Sverige for brenning i fjernvarmeanlegg, men ofte kan det være lurt å vente til vinteren med å transportere det over grensen.

- Leveringsbetingelsene er ofte bedre i vinterhalvåret. I Sverige er det bedre utbygd fjernvarmeanlegg, og de selger mye av energien videre. Det er fjernvarmeanlegg i Norge også, men om sommeren blir mye av energien igjen i anlegget. Dette blir ventilert og går rett ut til kråka, sier Thomas Helle i Gitmark.

Lillesand-bedriften Gitmark representerer svenske Flexus Balasystem i Norge. Dette avfallspresseanlegget bruker fra et til fem minutter på å samle avfallet og presse det sammen til en ca. ett tonn tung ball. Avgiften for å levere ett tonn avfall kan variere fra sommer til vinter med rundt 100 kroner (dyrere å levere om sommeren).

Tror på økning

I Norge er det fire Flexus-anlegg i drift (Molde, Trondheim, Harstad og Bergen), men Helle tror det med tiden kommer flere.

- Grunnen er at det blir stadig mer fokus på energiutnyttelse. Selv om Norge er rikt og har lave energikostnader, vil det også med tiden bli mer vanlig her, sier Gitmarks produktsjef.

Når avfallet presses og bindes sammen i plast, kan det ligge i minst ett år utendørs, luktfritt og skjermet fra fugler og rotter. Formen på ballene gjør at de kan stables syv i høyden, og over et 1000 m2 stort område er det plass til 3400 baller.

Forsiden nå