Jernbanen i Narvik har fått ny bru over Sjøbakken.
Jernbanen i Narvik har fått ny bru over Sjøbakken.

Full aktivitet på Ofotbanen i sommer

Jernbaneverket jobber på høygir på Ofotbanen i sommer. Både i Narvik sentrum og på Bjørnfjell skal det bygges døgnkontinuerlig i flere uker.

I begynnelsen av juli satte Jernbaneverket i gang omfattende anleggsarbeider på Ofotbanen. Ved Bjørnfjell stasjon startet det tunge grunnarbeider for forlengelse av eksisterende kryssingsspor. I Narvik sentrum blir Fagerneslinjen oppgradert til 30 tonn aksellast.

I Nasjonal transportplan 2014-2023 er det derfor satt av 1,6 milliarder kroner til flere prosjekter

Behovet for økt kapasitet på den 43 km lange Ofotbanen vil øke de nærmeste årene. :
•Byggestart på Bjørnfjell
•Oppgradering av Fagerneslinjen
•Detaljplanlegging av kryssingsspor på Rombak
•Detaljplanlegging av ny fjernledning for jernbanens strømforsyning

- Kapasitetsbehovet på Ofotbanen vil øke for hvert år som kommer. Byggestart på Bjørnfjell er et resultat av Jernbaneverkets finansieringsavtale med malmselskapet LKAB. I tillegg har vi fått bevilgninger over revidert nasjonalbudsjett i 2013. Derfor skal vi i slutten av dette året sette i gang planlegging av nytt kryssingsspor på Rombak, sier Stein-Hugo Steffensen, prosjektleder for utbyggingen på Ofotbanen.

Tre spor på Bjørnfjell

På Bjørnfjell skal dagens kryssingsspor forlenges til 1100 meter. Arbeidet krever blant annet sprengning av ca. 40.000 m 3 steinmasser (rundt 80 tusen tonn). Kryssingssporet vil få forlenget snøoverbygg på vestsiden, og nytt snøoverbygg på østsiden. I tillegg vil stasjonen få ny plattform for persontog.

Bjørnfjell kryssingsspor har en styringsramme på 260 mill. kroner. Det svenske malmselskapet LKAB skal bidra med 30% av kostnaden. Det nye anlegget skal tas i bruk sommeren 2015.

Stans i trafikken

Northland Resources' utskipningsanlegg på Fagernes

Den 3 km lange Fagerneslinjen går mellom containerterminalen på Fagernes og Narvik stasjon i sentrum av byen. Strekningen får i disse dager en oppgradering fra 25 til 30 tonn aksellast. Det muliggjør transport av større mengder malm fra gruvene i Kiruna til .

Fagerneslinjen er stengt i ukene 28 og 29. I denne korte perioden skal hovedentreprenør PEAB legge nye sviller, skinner og ballast, samt montere en 50 meter lang stålbru i Sjøbakken. Arbeidet går døgnet rundt med 150 personer fra 12 ulike firmaer i arbeid.

 - Vi har daglige koordineringsmøter med entreprenørene. Tekniske utfordringer og avklaringer løses i tett samarbeid med entreprenøren og iverksettes umiddelbart, sier Tor Gunnar Pedersen, delprosjektleder for oppgradering av Fagerneslinjen.

Vedlikeholdet også i gang

Jernbaneverket er også i gang med sin årlige vedlikeholdsperiode på Ofotbanen. Trafikken på strekningen Narvik-Kiruna er koordinert mellom Trafikverket, Jernbaneverket og togselskapene.

- I år jobber vi  i ukene fra  28 og til 39. I denne perioden reduserer malmselskapet LKAB sin trafikk fra 10 til 9 malmtog per dag i hver retning.  Noen av disse togene kjører tettere etter en annen rute for å frigi disponeringstider på ca. 6-7 timer hver natt.  Noen godstog får også endret rutetid i perioden. Alle persontog går som normalt, sier banesjef Thor Brækkan.

På Ofotbanen har Jernbaneverket følgende vedlikeholdsprosjekter i banearbeidsperioden 2013:

  • Svillebytte ca. 5800 stk. (Maskinentreprenør Kristian Kristiansen AS)
  • Skinnebytte ca. 8800 skinnemeter (Maskinentreprenør Kristian Kristiansen AS)
  • Ut- og inntransport sviller/skinner (Jernbaneverket)
  • Utskifting snøoverbygg ca. 150 meter (NLI Construction)
  • Sporforenkling Narvik st. Vest. (PEAB/Jernbaneverket Utbygging)
  • Sliping av skinner og sporveksler (Speno)
  • Sporvekselvedlikehold (Jernbaneverket)
  • Reparasjonssveising (Jernbaneverket)
  • Generisk vedlikehold signal, elkraft og linjen (Jernbaneverket)

Forsiden nå