Skogsentreprenør Magne Wik og hans Valmet 941 (24 tonn) tar de første buskene på ei skogsdrift på 700 m3 i Våler i Østfold.
Skogsentreprenør Magne Wik og hans Valmet 941 (24 tonn) tar de første buskene på ei skogsdrift på 700 m3 i Våler i Østfold.

Full fart i skogen

Ifjor ble det avvirket ca. 8,4 mill. m 3 tømmer. Det er en økning på 23% sammenlignet med 2009. Ved inngangen til det nye året er trenden for skogbruket fortsatt positiv.

Hogstmaskinene går fortsatt for fullt flere steder i landet. I Østfold durer skogsmaskinene til firmaet Brødrene Wik seint og tidlig.

- Ordrebøkene er fulle til langt utpå våren. Brukbare tømmerpriser og leveringsbetingelser gjør at det er full fart i skogen nå, sier Magne Wik (55) som driver skogsentreprenørfirmaet i Skjeberg sammen med bror Martin (60).

Tømmer til Tyskland

Magne Wik har nettopp startet avvirkning av 700 m 3 i skogen til Tvetergårdene i Våler. Etter at den gamle granskogen er lagt i bakken, fortsetter Wik og hans Valmet 941 hogstmaskin videre inn i naboskogen hvor det skal avvirkes ca.1200 m3. Grunneier her er Våler kommune.

- De eldste granstokkene i dette området er nok over hundre år. Sagtømmeret fra begge driftene skal eksporteres til Tyskland, sier Wik og hogger seg innover i gammelskogen. "Storoksen" Valmet 941 på 24 tonn skaper raskt lysning i den mørke granskogen.

50.000 m i året

Brødrene Wik avvirker årlig ca. 50.000 m 3. Flertallet av skogsdriftene er gjennom Viken Skog. Wik-firmaet har fire fast ansatte, men i travle tider som nå, er arbeidsstokken økt med to innleide karer.

Wik-brødrene har holdt det gående i skogen siden 1975. I 1981 ble den første hogstmaskinen kjøpt, en Volvo 971. Den første Valmet-maskinen, hogstmaskinen 901, kjøpte brødrene i 1987. Siden har skogsentreprenørene fra Skjeberg vært trofast mot dette merket, og maskinparken idag består av foruten "storoksen" 941, hogstmaskinen 911.3 (2009-modell) og lassbærerne 860.6 (lastekapasitet 14 tonn) og 840.4 (12 tonn), som begge ble kjøpt ifjor. Med "trøkket" som nå er i skogen, går Wiks lassbærere to-skift, mens de to hogstmaskinene "klarer" seg med ett skift.

Den store aktiviteten i skogen, merker også forhandlerne av skogsmaskiner.

- Henvendelsene fra skogsentreprenørene øker. Det er et godt tegn på at det er stor aktivitet i skogen, sier Erik Øverbø, salgssjef i Komatsu Forest AS på Stange.

Forsiden nå