Fylkesvei 33 stenges på ubestemt tid

Fylkesvei 33 stenges på ubestemt tid

Statens vegvesen besluttet mandag kveld 13. mai å stenge fylkesvei 33 ved Skreifjella på grunn av vedvarende problemer med ustabile grunnforhold.

stengt søndag kveld

Veien, som også ble , ble stengt igjen ved midnatt mandag kveld og holdes stengt på ubestemt tid.

De ustabile grunnforholdene skyldes trolig en kombinasjon av teleløsning, oppdemmet vann i veigrunnen, og forhøyet trykk i grunnen på grunn av et massedeponi for utbyggingsprosjektet som er anlagt på Fjellhaug.

- Vi har ikke hatt den stabiliseringen vi hadde håpet på etter i går natt, sier prosjektleder Anne Brit Moen i Statens vegvesen.

- Geoteknikere var på stedet mandag morgen og vurderte da at det var forsvarlig å la trafikken gå, men utover dagen og kvelden ble det registrert økte bevegelser i grunnen.  Vi har derfor besluttet å stenge vegen igjen til vi ser at grunnforholdene stabiliserer seg.

Søndag kveld ble det iverksatt arbeider med drenering av vann fra veigrunnen for å redusere trykket, og fjerning av masse fra deponiet på Fjellhaug, men arbeidene har ikke gitt tilstrekkelig effekt.

- Det vil bli gjort en ny vurdering av geoteknikere tirsdag morgen. Vi følger utviklingen og vil fortløpende vurdere når det er forsvarlig å åpne veien igjen, sier Moen.

Prosjektlederen beklager at veien ikke kan holdes åpen.

- Dette medfører store ulemper for trafikantene som ferdes langs denne veien til daglig, men vi er nødt til å la sikkerheten komme først, avslutter hun.

Forsiden nå