Fylkesvei 33 stengt igjen

Fylkesvei 33 stengt igjen

Fylkesvei 33 ved Skreifjella ble stengt igjen søndag kveld klokken 22.00 på grunn av sprekkdannelser i veien ved Fjellhaug.

Sprekkdannelsene skyldes trolig en kombinasjon av teleløsning, oppdemmet vann i veigrunnen, og forhøyet trykk i grunnen på stedet på grunn av et massedeponi for utbyggingsprosjektet som er anlagt på Fjellhaug.  Sprekkene ligner de som ble oppdaget på samme sted i vinter da veien også ble stengt for trafikk.

Statens vegvesen målte trykket i grunnen og vurdert sprekkdannelsene løpende gjennom søndagen. Undersøkelser søndag ettermiddag viste at trykket fortsatt var for høyt. 

 - Vi har derfor besluttet å stenge vegen til vi har gjennomført aktuelle tiltak og til grunnforholdene har stabilisert seg, forteller prosjektleder Anne Brit Moen i Statens vegvesen.

Søndag kveld ble det iverksatt arbeider med drenering av vann fra veigrunnen for å redusere trykket, etablering av stikkrenner der sprekkene har oppstått og fjerning av masse fra deponiet på Fjellhaug.

- Vi håper at vegen kan åpnes igjen tidlig mandag morgen, men vi kan dessverre ikke gi noen garantier. Hensynet til sikkerheten kommer først, uttalte prosjektleder Anne Brit Moen søndag kveld.

I dag tidlig ble fylkesveien åpnet for trafikk.

Forsiden nå