Elisabeth Gammelsæter frykter at Oslo kan gå tom for stein.
Elisabeth Gammelsæter frykter at Oslo kan gå tom for stein.

Gammelsæter frykter steinmangel

Generalsekretær Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri frykter at hovedstaden kan gå tom for stein ved nedleggelse av Huken pukkverk.

Det kan ende med at Oslo må importere 100.000 lastebil-lass med stein årlig.

- Dersom Huken pukkverk i Lillomarka i Bydel Grorud nedlegges vil det føre til mangel på nødvendige råstoffer til bygging av vei, bygg og anlegg, sier Gammelsæter til NRK.

Ufornuftig

Hun understreker at det er samfunnsmessig ufornuftig å frakte store steinmasser på lange avstander.

- Stein er så tungt at du må ha nærhet til der du skal bruke den, sier Gammelsæter.

Mest til vei

Ifølge en rapport fra Norges geologiske undersøkelse går om lag 42% av pukk- og grusproduksjonen til veiformål og 29% til betongproduksjon. Resterende går til andre formål som fyllmasse, planering og tildekking av rørledninger.

Stort behov

I Oslo er det tverrpolitisk enighet om at Huken pukkverk skal avvikles, og Oslo kan dermed stå igjen med ett steinbrudd, Bånkall ved grensen til Nittedal. Det alene vil ikke dekke byens behov for steinråstoffer.

Dyrt og langt

- Dermed må store mengder stein fraktes milevis på overfylte veier inn i byen, frykter Gammelsæter som understreker følgende:

- Det er det offentlige som bygger veier og byggekostnadene vil gå betydelig opp, og da vil det bli dyrere for felleskapet å utvikle Oslo. Dette er noe politikerne bør være opptatt av å gjøre på billigst og mest mulig effektiv måte.

Upopulært

Steinbrudd og pukkverk er upopulære naboer fordi de lager støy, støv og store sår i landskapet.

- Vi forstår at vi må ta hensyn til naboer og vi skal gjøre dette så lite belastende som mulig, men kommunen trenger stein, og det må de selv ta ansvar for, sier Gammelsæter.

Markedet finnes

Samferdselbyråd Ola Elvestuen (V) sier at Oslo ikke vil klare å produsere nok stein innenfor byens grenser til alle hovedstadens byggeprosjekter, men han tror det finnes et marked for steinimport.

- Her er det ulike leverandører som ønsker å benytte muligheten til å selge nok stein inn mot Oslo. Vi ønsker et samarbeid med Akershus og andre fylker for å ha en mer strategisk tenkning rundt de steinressursene som er og hvordan vi skal utnytte dem.

Elvestuen sier at Huken pukkverk byr på store trafikale problemer i sitt nærmiljø.

Forsiden nå