Under Intermat 2012 markerte den nye Poclain-eieren, Case, sin lange historie. I gravemaskinene i bakgrunnen ligger mye verdifull Poclain-arv.
Under Intermat 2012 markerte den nye Poclain-eieren, Case, sin lange historie. I gravemaskinene i bakgrunnen ligger mye verdifull Poclain-arv.

Gasparri til CNH

Mario Gasparri er utnevnt til president i CNH Construction Equipment fra 1. april, men er allerede igang med sin nye jobb. Han tar over etter James McCullough som går inn i pensjonistenes rekker fra samme dato. Gasparri har hatt hånd om CNHs internasjonale operasjoner, hvor Franco Fusignani nå rykker inn i hans sted, men samtidig beholder ledelsen av jordbrukmaskinsegmentet New Holland Agricultural Equipment. Gasparri har hatt forskjellige oppgaver i Fiat-selskap over hele verden de siste 24 årene.

Forsiden nå