Indseth Transport i Ski har anskaffet en MB Econic for distribusjon av biogass.
Indseth Transport i Ski har anskaffet en MB Econic for distribusjon av biogass.

Gasser på i Asker

Med den nye CNG-stasjonen får Oslo-området 50% flere  døgnåpne fyllestasjoner. Samtidig er anlegget det første som ikke er økonomisk fundert i en flåtekunde.

Den langvarige prosessen mot åpning ble innledet med at en kunde entret lokalene til Møller Bil Asker og Bærum en dag i 2007. Kunden henvendte seg til markedssjef Dag Weber og ville vite om de kunne levere «sånne miljøvennlige biler» som kunden hadde lest om. Weber gjorde litt research og fant ut at biler kunne skaffes, men fyllestasjoner for drivstoffet var det større problemer med. Og etter en liten setback blant annet grunnet finanskrisen i 2008, var det en gledens dag for Weber og daglig leder Bjørn Erik Tangen i Møller Bil Asker og Bærum da de den 21. juni endelig kunne ønske velkommen til det nye biogasstankanlegget som er lokalisert ved forhandleren på grensen mellom de to kommunene.

AGA drifter stasjonen som får biogassen (CNG) levert fra BEVAS (Bekkelaget Renseanlegg). BEVAS har produsert biogass fra Oslo-borgernes avføring siden 2010 og leverer gass tilsvarende 8-10.000 liter diesel hver dag. Hovedmengden benyttes til busser i Oslo-området, men nå er også drivstoffet tilgjengelig for kjøretøy på vestsiden av Oslo.

Fra før finnes det tankanlegg ved Transportsentralen i Oslo og ved Ruters anlegg i Bærum, begge døgnåpne og tilgjengelige for alle. I Groruddalen har også Veolia et anlegg som er åpent på dagtid i ukedagene, og på Rosenholm i Oppegård kommune har Ruter et anlegg som forsyner lokalbussene på østsiden av Oslo.

Ellers er det tankanlegg i Stavanger-området og i Fredrikstad.

Distribusjon

Distribusjonen av biogass foregår selvfølgelig med CNG-drevet lastebil. Indseth Transport i Ski har gått til anskaffelse av en MB Econic 2628, og bilen er utstyrt med en Hiab krokløft som er forsterket for å klare ADR-Kravene som stilles ved transport av gass. Hvert flak inneholder en rekke gassflasker som til sammen rommer ca. 2 000 m3 gass. En «småbil» fyller i gjennomsnitt ca. 30 m3 gass, noe som tilsvarer ca. 30 liter diesel i en vanlig bil.

Økning i etterspørselen

Den senere tid har VW-importøren opplevd en markant økning i etterspørselen etter CNG-biler. Posten, med sitt miljømål, har vært en stor kunde. Tidligere i år ble det levert 32 CNG-Caddy, og nå har Posten bestilt ytterligere 40. Totalt har Harald A. Møller levert 201 CNG-Caddy siden den første leveransen i 2006. De fleste bilene er levert i Stavanger og Haugesund-området, samt i Fredrikstad hvor drivstoffet har vært tilgjengelig. Nå kommer også Oslo-området inn med leveranser ettersom drivstoff-tilgjengeligheten er blitt bedre. Flere lokale bedrifter og kommuner er å finne i Caddy CNG-ordrebøkene til Møller Bil. Fordelen med en CNG-varebil kontra lastebiler er at prisforskjellen mot dieselbiler er relativt lav for mindre varebiler. En Caddy CNG med 109 hk-motor starter på 211.800,- ifølge prislistene.

Forsiden nå