Stafettpinnen går videre. Per Gunnar Andersen trapper ned, og sønnen Peder Andersen har allerede tatt over som daglig leder i Andersen Mekaniske Verksted i Flekkefjord.
Stafettpinnen går videre. Per Gunnar Andersen trapper ned, og sønnen Peder Andersen har allerede tatt over som daglig leder i Andersen Mekaniske Verksted i Flekkefjord.

Generasjonsskifte hos AMV i Flekkefjord

Visjon - å ha verdensledende teknologi Per Gunnar Andersen (66) har hatt gode grunner til å feire året vi nå har lagt bak oss. Bedriftens hans, Andersen Mekaniske Verksted (AMV), ble 150 år. Samtidig er det klart at sønnen, Peder (31), skal styre bedriften videre.

Det var ikke vanskelig å spore både glede og lettelse i Per Gunnar Andersens ansikt, da Anlegg&Transport møtte ham i Flekkefjord i januar.

- Det var ingen selvfølge at Peder ville ta over selv om han har gått her i alle år fra han ble født, sier Per Gunnar Andersen.

Veteranen forteller at en rekke beilere, som han kaller dem, har vært ute etter å overta maskinbedriften hans. Men Per Gunnar Andersen har hele tiden ønsket at selskapet skal føres videre i Flekkefjord og gjerne i familien.

- Lokal forankring har vært viktig for meg. Som i andre bedrifter er det opp og nedturer, og det er ingen selvfølge at man finner noen i egne rekker som vil ta over ansvaret. Man er relativt ensom som leder, og det er krevende å drive industri i Norge, sier Andersen som fortsatt kommer til å jobbe i bedriften.

Grunnlagt i 1950

AMV ble grunnlagt i 1860, og Peder Andersen blir det femte familiemedlemmet som styrer bedriften. Selskapet har utviklet seg fra å være en beskjeden smie i den spede starten, til å bli innovatør i øverste liga innen utstyr for gruve- og tunnelvirksomhet.

Hovedkontor er lagt til idylliske Flekkefjord med kontorer og produksjon under samme tak. Dermed er veien kort fra 20 ingeniører i utviklingsavdelingen til produksjonshallen hvor kollegaer skrur sammen borerigger, injeksjonsutstyr, laderigger, sprøyteroboter og mye annet.

Nettopp denne nærheten er mye av kjernen i AMVs suksess. Produktene bygges ut fra et standardkonsept, men de kan enkelt tilpasses forskjellige kunders behov og ønsker.

Høye ambisjoner

Med en ordrereserve på 230 millioner er selskapet sikret full drift et år frem i tid. Dette er imidlertid ingen hvilepute for selskapet som sammen med Ingeniør Furuholmen allerede i 1979 lagde verdens første datastyrte borerigg.

Datateknologien er utviklet videre sammen med IT-selskapet Bever Control i Drammen, og nå kan AMV bidra med så mye kunnskap at selskapet ved enkelte anledninger tas med i selve planleggingen av tunnel- og gruveprosjekter. Teknologien blir avgjørende for selskapet i fremtiden.

- Vi skal være verdensledende på den teknologien vi leverer i dag, sier Peder Andersen på spørsmål om hva som er hans visjon for bedriften i fremtiden.

Senior Per Gunnar tror selskapets nysgjerrighet har hjulpet dem langt på veien til den posisjon AMV har nå.

- Ofte har vi sett mer på å løse de teknologiske utfordringene enn på lommeboka, men det betaler seg på lang sikt, sier han.

AF Gruppen på besøk

Da Anlegg&Transport var på besøk i Flekkefjord, var også to maskinsjefer fra AF Gruppen der. De gjorde den siste inspeksjonen på en ny 50-tonns treboms tunnelrigg som skulle settes på lastebil og kjøres til Lillehammer noen dager senere.

- AMV har gode produkter og hyggelige folk. Ettersom det er kort vei fra kontor til produksjon, er det lett å få gjennom endringer og ønsker, sier AF Gruppens Rune Broderstad.

Når AF Gruppen skal kjøpe borerigger til tunnelprosjektene sine, avslører Broderstad at det er sjelden at de først ser på prisen. Levetid, driftssikkerhet og restverdi er andre svært viktige faktorer i vurderingen, for en ting er klart: - Boreriggen må være driftssikker og gå stødig når man skal arbeide seg gjennom et fjell. Riggen er den mest essensielle maskinen i ethvert tunnelprosjekt.

- Stopper riggen, stopper prosjektet, og det koster oss 10.000 kroner i timen, sier Broderstad.

 

Forsiden nå