Geolog Hanne Wiig Sagen, Jernbaneverket, fyrte av salva, assistert av skytebas Erling Hundhammar, LNS.
Geolog Hanne Wiig Sagen, Jernbaneverket, fyrte av salva, assistert av skytebas Erling Hundhammar, LNS.

Gjennomslag i Holmestrand

Mandag 10. september var det gjennomslag mellom to av tunnelentreprisene på det nye dobbeltsporet Holm-Nykirke på Vestfoldbanen. Dermed er det nå 5,6 km sammenhengende tunnel fra Holm-Holmestrand.

Det var LNS (Leonhard Nilsen & Sønner AS) og Skanska AS som møttes da salva ble avfyrt 1,8 km fra tunnelinngangen på Holm. Skanska har drevet de første 1,8 km av tunnelen Holm-Holmestrand. LNS har ansvaret for de neste 4 km.

Det nye dobbeltsporet Holm-Nykirke er 14,2 km hvorav tunnelene utgjør 12,3 km. 10,5 km av tunnelen er ferdigdrevet. Strekningen åpnes for trafikk i august 2016.

Forsiden nå