Gjør 2000 kabotasjekontroller

Gjør 2000 kabotasjekontroller

Nå satses det hardt på å ta synderne.

 Danske myndigheter bevilger nå mer penger for å stoppe ulovlig kabotasje.

Den danske regjeringen øremerker ti millioner kroner for økt innsats mot ulovlig kabotasje.

 I år er det utført 1500 kontroller rettet mot ulovlig kabotasje, og dette skal økes til 2000 i 2013. Og det kan saktens behøves.

Målinger viser at hele 25% av innenriks langtransport i Danmark er å betrakte som illegal, ifølge Svensk Åkeritidning.

Mer om kabotasje:

Europeiske sjåfører mot mer kabotasje

Ta den pall, og la den vandre ...

Lite kabotasjetransport

Forsiden nå