Et glimt fra en tid da mesteparten av produktene ble transportert med jernbane. Her lastes det såmaskiner på vogner inne på bedriftens eget jernbanespor. Sporet finnes fortsatt, men jernbanevogner kommer det ikke lenger.
Et glimt fra en tid da mesteparten av produktene ble transportert med jernbane. Her lastes det såmaskiner på vogner inne på bedriftens eget jernbanespor. Sporet finnes fortsatt, men jernbanevogner kommer det ikke lenger.

Globus fyller 100 år

Den mekaniske produksjonsbedriften Globus AS i Brumunddal fyller 100 år i år. Selskapet skal feire seg selv etter sommerferien.

Ringsaker er en av Innlandets største industrikommuner, og Globus utgjør en del av den mekaniske historien. Nils Arntsen Amblie etablerte Globus Maskinfabrikk i 1911 og startet produksjonen av hestesko og ljåblad. Etter hvert ble hesten byttet ut med maskiner, og bedriften ble omstrukturert til å produsere korn- og frørensemaskiner. Amblie sto bak mange patenter, og maskinene han konstruerte, resulterte i flere gullmedaljer ved utstillinger over hele landet. Selv mottok han H.M. Kongens fortjenestemedalje i gull i 1930.

I 1955 ble bedriften kjøpt av Kverneland AS, som startet produksjon av høysvanser i Brumunddal. Senere ble produktspekteret utvidet til såmaskiner, skålharver, gjødselspredere, steinplukkere og steinriver. På det meste var det 120 ansatte ved bedriften. I 1987 stanset Kverneland produksjonen i Brumunddal og overførte året etter produksjonsrettighetene på steinutstyret, Hokus snøfresere og Gallus Plesner trimutstyr til de nye eierne, Reidar O. Larsen og Bjørn Witsø. De etablerte AS Globus Produkter og videreførte produksjonen med 32 ansatte. Gallus Plesner vedtok i 1993 å selge sitt produktspekter til Sverige. Bedriften måtte refinansieres i 1994 og fikk nye eiere og ny daglig leder.

Globus i dag

Nåværende daglig leder og eier, Helge Nordahl Hagen, har siden 1996 eid og drevet Globus Mekaniske Produkter AS, som senere fikk dagens navn, Globus AS. - Vi kom oss relativt greit gjennom finanskrisen og står sterkere i dag enn på mange år, sier Lars Øvergaard, som er salgs- og markedsansvarlig i selskapet. Han forteller at det nå blir lagt sterkere vekt på å markedsføre Globus-navnet og øke salgsaktiviteten. 2. mai er det på plass ny selger, Tore Barstad, som vil selge hele produktspekteret over hele landet. Han blir et viktig bindeledd ut mot kundene. Med han på plass har selskapet 23 ansatte. Omsetningen lå i fjor på 24 millioner kroner, og det lå igjen et greit overskudd på bunnlinjen. Jubileumsåret tegner også bra så langt.

Anlegg og landbruk

Globus har i dag produksjon av anleggs- og landbruksutstyr, og sektorene er noenlunde like store. Av anleggsutstyr går det mest i skuffer, hurtigfester og rippere til gravemaskiner opp til 30 tonn. En produktgruppe som dekker begge områder, er snøfresere. Her har det skjedd en betydelig produktutvikling den senere tiden, ikke minst når det gjelder totrinns-fresere som var omtalt i A&T nr. 1 i år. - Vi har en tett dialog med kundene, og impulser derfra har ofte medført bedre produkter, sier Øvergaard. - Produktutvikling er et meget viktig fokusområde hos oss.

- Norge er et høykostland, så vi må hele tiden skjerpe oss for å være konkurransedyktige, sier Øvergaard. - Det er viktig at noen klarer å opprettholde en sterk tradisjon og kompetanse innenfor mekanisk produksjon. Et av virkemidlene for å få til det, er å fokusere på rekrutteringen. For øyeblikket har vi tre lærlinger, to i maskinverkstedet og en i sveiseverkstedet. En av dem er jente, og det er viktig i en så mannsdominert bransje.

Globus har en god miks av unge og eldre ansatte. Dermed nyter man godt både av lang erfaring og nye, friske impulser. Eldstemann har vært i bedriften mer enn 40 år.

 

Forsiden nå