Fleetguard diesel forfilter med varme og separasjon av både fritt og emulgert vann, her på en Hitachi ZX 870-3 anleggsmaskin.
Fleetguard diesel forfilter med varme og separasjon av både fritt og emulgert vann, her på en Hitachi ZX 870-3 anleggsmaskin.

God dieselfiltrering er viktig

Biodiesel er en stor utfordring i et klima med varierende og generelt lave temperaturer. Det er særlig viktig med god dieselfiltrering og godt motorvedlikehold.

Dette er hovedbudskapet i en melding fra Lekang Maskin AS som er en betydelig filterleverandør til flere bransjer, også nyttekjøretøyer og anleggsmaskiner. En av årsakene til at filtre er særdeles viktig på moderne dieselmotorer, er at toleransene er små og utslippskravene strenge. Det er viktig at partikler og vann ikke når frem til motorens injektorer, som har meget hårfine toleranser og som slites raskt hvis dieselen ikke er ren.

Slitte dyser gir ufullstendig forbrenning, og dermed økt forbruk, tap av effekt og økte utslipp. Over tid vil også motorens levetid reduseres. Dieselen skal også smøre og kjøle motorkomponenter. Hvis dieselen inneholder vann, reduseres smøreevnen betydelig og det oppstår unødig slitasje. Vann i dieselen kan også forårsake havari ved at injektorenes dyser blir sprengt. Vann utvider seg nemlig svært raskt hvis det når frem til dysene hvor trykket kan være helt opptil 2000 bar.

Vann er bannlyst

Dieselbakterier kan leve i sjiktet mellom diesel og vann. Bakteriene tetter raskt filtre, og det kan bli behov for å rengjøre hele drivstoffsystemet. Dagens motorer har en relativt høy retur av varm diesel til tanken. Det øker kondenseringen i tanken og gir mer vann i dieselen.

Problemene med vann blir forsterket ved bruk av biodiesel, ettersom den trekker til seg mer vann enn ordinær diesel. I tillegg har biodiesel høy viskositet ved lave temperaturer. Begge deler er en utfordring for drivstoffiltrene. For eksempel vil filtermedia i cellulose oppta vann, og når det fryser, går filtrene tett. Alle moderne dieselmotorer trenger et forfilter i tillegg til finfilteret for at dieselen skal være tilstrekkelig ren. Forfiltre på markedet fjerner det frie vannet i dieselen, men ikke nødvendigvis det emulgerte (oppløst vann). Man må altså passe på å ha forfilter som fjerner emulgert vann. Stratapore fra Fleetgard er et slikt filter. Bruker man biodiesel, er det nærmest tvingende nødvendig at forfilteret også har varme for vinterbruk.

Fyllestasjonene

I meldingen fra Lekang Maskin blir det også påpekt at det er viktig at fyllestasjonene lagrer drivstoff riktig. Det finnes vannabsorberende filtre og vannseparatorer også for slik bruk. Firmaet peker på at den lovpålagte innblandingen av biodiesel i ordinær diesel kan være en utfordring hvis fyllestasjonene ikke passer på. Blir ikke lagringen gjort riktig, kan biodieselen sedimenteres. Da kan man i verste fall risikere å fylle diesel med forhøyet andel av biodiesel, og da kan man få problemer. På grunn av at det tilsettes metanol under produksjonen av biodiesel, blir biodieselen svakt aggressiv. Det kan tære på tetninger og dieselslanger, samtidig som biodieselen kan løse opp avleiringer i drivstoffsystemet og dermed tette filtrene.

Motoren må være forberedt

Felles for motorer både i nyttekjøretøy og anleggsmaskiner er at de skal være forberedt for biodiesel hvis man skal bruke dette drivstoffet. Det kan være nødvendig med tilpasninger, og det vil som regel være nødvendig med hyppigere service. Motoroljen degenereres raskere ved bruk av biodiesel.

Man bør også unngå å fylle biodiesel (eller fossil diesel med høy andel biodiesel) og ordinær diesel vekselsvis. Ved slik vekselbruk kan den mer aggressive biodieselen løsne avleiringer i drivstoffsystemet og føre urenheter inn i det ømfintlige innsprøytningssystemet.

Forsiden nå