Reidar (t.v.) og Egil Velde, henholdsvis teknisk leder og daglig leder, med granitten som Velde Pukk AS nå har funnet et nytt marked for.
Reidar (t.v.) og Egil Velde, henholdsvis teknisk leder og daglig leder, med granitten som Velde Pukk AS nå har funnet et nytt marked for.

Granitt-tilslag i asfalt og betong

- Vi begynte å produsere industrisand som tilslag i asfalt og betong for ca. ett år siden. Siden da har vi produsert ca. 150.000 tonn av det nye tilslaget, både til eget bruk og for salg. Og kvaliteten på tilslaget overgår alle forventninger vi hadde da vi startet.

Det sier Egil Velde, daglig leder i Velde Pukk AS i Sandnes. I løpet av de siste årene har pukkprodusenten i Sandnes utvidet forretningsområdet ved å videreforedle deler av de 700.000-900.000 tonn granitt selskapet årlig tar ut i eget brudd i Kylles. Nytt knuse- og sikteanlegg, ny asfaltfabrikk (2007) og betongstasjon inngår i de betydeligere investeringene familiebedriften har foretatt.

Utnytte råstoffet

- Vi ønsker å utnytte råstoffet vårt mest mulig og til flere formål. Nå benytter vi all pukken vi kjører gjennom knuse- og sikteanlegget, og det gjelder også en stor andel av finmassen. Dermed får vi utnyttet hele siktekurven, sier Egil Velde.

Idag går granittpukken gjennom fem knusere fra Metso Minerals (grovknuser, spindelknuser, to konknusere, Barmac kubisator) og åtte Metso-sikter. De åtte finfraksjonene som produseres er: 0-0,063 mm, 0,063-0,250 mm, 0,250-2 mm, 2-5 mm, 5-8 mm, 8-11 mm, 11-16 mmog 16-22 mm.

Knuse- og sikteanlegget er innebygget i siloanlegget. Sikteanlegget er bygget ovenpå siloanlegget som har en lagringskapasitet på 7000 tonn. Doseringen av tilslagsmassen til asfaltverket og betongstasjonen skjer direkte fra siloanlegget, og hele prosessen overvåkes fra et stort kontrollrom.

Innebygget og tørt

- Vi håndterer massen kun frem til grovknuseren, deretter går pukken automatisk videre i produksjonsprosessen. Dermed unngår vi ekstra håndtering av de forskjellige massene med hjullastere. Det betyr reduserte logistikkostnader. Oppsplittingen av tilslaget, samt doseringsanlegget under siloene, gjør at vi har full kontroll på kurve og fillerinnhold i betongproduksjonen. Vi kan bestemme kurven akkurat slik vi vil ha den, eller slik kundene ønsker den. Siden hele anlegget er innbygget, er materialene tørre. Dermed har vi også full oversikt og kontroll på vanninnholdet, forteller Egil Velde som opplyser at bedriften også har begynt å se på selvkomprimerende betong (SKB). I denne stilles ekstra strenge krav til stabilitet, vanninnhold, filler og kornkurve. - Vi har fått til gode resultater også her, sier Egil Velde uten å utdype det nærmere.

Mange likheter

Sven Henrik Norman er Veldes produktsjef og sentral i utviklingen av produksjonsprosessen av industrisanden.

- Vår fremstilling av industrisand kan sammenlignes med naturens egen måte å lage sand på. Vi sprenger med sprengstoff, naturen sprenger med vann som fryser og tiner og gir forvitringer i fjellet. Vi bruker en Barmac VSI kubisator for å lage en god kornform på samme måte som stein og grus blir kastet rundt av en smeltende isbre eller av ei elv i bevegelse. Som siste ledd i vår produksjonsprosess klassifiseres sanden (tilslaget) i en Buell vindsikt som har en luftstrøm på ca. 25.000 m3/time, ved at vindsiktet "støvsuger" bort endel av de uønskede og fineste partiklene i størrelser på ca.0,063 mm. I naturen skjer dette i en ørken når det gjelder vindsiktning, og i stille eller svakt rennende vann der finere partikler sedimenteres lengre bort enn den grove sanden. Det finnes altså mange likheter i fremstillingen av natursand og industrisand av høy kvalitet. Fordelen med den industrielle prosessen vi benytter på Velde, er at den er kontrollerbar og forutsigbar på en helt annen måte enn den som skjer i naturen, sier Norman.

Avtale med Spenncon

Foruten bruk av den selvproduserte industrisanden i egen asfalt- og betongproduksjon, har Velde Pukk AS inngått en kontrakt om levering av tilslaget til Spenncons fabrikk på Foss-Eikeland. Spenncon AS er landets største leverandør av råbygg basert på prefabrikkerte betongelementer. Multiblokk AS i Sandnes benytter også Velde-tilslaget i deler av sin produksjon.

- Vi snakker med flere, men det er for tidlig å si noe mer konkret om det nå, sier Egil Velde.

Velde-Gruppen består av Velde Pukk AS, Velde Produksjon AS (asfaltfabrikk), Velde Asfalt AS (utlegging), Velde Betong AS og Velde Fjellboring. Selskapet har totalt 90 ansatte.

Forsiden nå