Fire eksempaler av den historiske avtalen er undertegnet. Fra v. Kjell Apeland, Norsk Bergindustri, Per Skorge, Norges Bondelag, Gudbrand Kvaal, Norges Skogeierforbund og Bård Dagestad, Direktoratet for mineralforvaltning.
Fire eksempaler av den historiske avtalen er undertegnet. Fra v. Kjell Apeland, Norsk Bergindustri, Per Skorge, Norges Bondelag, Gudbrand Kvaal, Norges Skogeierforbund og Bård Dagestad, Direktoratet for mineralforvaltning.

Grunneier og bergindustri enig: Historisk avtale

Sjelden ser man slik glede som da standardavtalen mellom grunneier og bergindustri ble undertegnet på Rica Victoria hotell i Oslo 10. november.

Etter syv års forhandlinger var nemlig Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund og Norsk Bergindustri klar til å sette signaturene på avtalen sammen av ass. direktør Bård Dagestad i Direktoratet for mineralforvaltning.

Intensjon å ivareta alle

Alle parter understreket at avtalen er utformet for å ivareta både grunneiers og bergindustriens interesser i forbindelse med leie av rettigheter til gjennomføring av undersøkelser og utvinning av mineralressurser.

Standardavtalen bygger på mineralloven, plan- og bygningsloven og forurensningsloven. I utgangspunktet dekker avtalen alle typer av grunneiers mineraler, slik dette er definert i mineralloven.

En ting var alle tre parter enige om:

"Vi anbefaler våre medlemmer å bruke standardavtalen med kommentarer. I noen tilfeller vil det være hensiktsmessig å tilpasse enkelte punkter til lokale forhold".

Den ensomme eier

Bergvesenet/Direktoratet for mineralforvaltning har bistått partene i arbeidet med avtalen og fikk honnør fra alle. Muligens var ass. direktør Bård Dagestad den gladeste av de glade.

- I min tid i direktoratet har jeg hatt besøk av flere hundre grunneiere. De er har kommet for å få råd om regelverket og hvordan de skulle forholde seg overfor næringslivet og virksomheter som ønsket å drive uttak av mineraler på familieeiendommen. At vi nå har fått et regelverk som også sikrer den lille mann, ser jeg som noe stort, hevdet Dagestad etter at har hadde deltatt i signeringen.

Forsiden nå