Hæhre lavest på E6-prosjekt i Hamarøy

Hæhre lavest på E6-prosjekt i Hamarøy

Fem entreprenører kom med tilbud på E6 Femtvassli-Kråkmo.

 Disse hadde kommet med tilbud til tilbudsåpningen i dag:   

Tilbudsnr.TilbyderTilbudssum ekskl. mva.
1.Målselv Maskin149.762.067,64
2.Veidekke Entreprenør153.471.178,00
3.Hæhre135.747.389,65
4.LNS164.244.233,37
5.NCC Constructions AS162.784.604,19

- Nå skal vi kontrollregne tilbudene som er kommet inn. Vi regner med å skrive kontrakt innen midten av juli, sier byggeleder Frode Nymo.

Ut fra dette skal entreprenøren kunne starte på arbeidet i løpet av august.

Om prosjektet

Den aktuelle strekningen går fra Femtvasslia i sør til kraftstasjonen ved Kråkmo i nord. Veien har sterk stigning, er svingete, og fremstår som en flaskehals for tungtransporten på vinterstid. Døgntrafikken mål i løpet av et år er ca. 1200 kjøretøy, med en tungtrafikkandel på 25%. Nå skal strekningen bygges om for å få en tryggere vei med bedre fremkommelighet og forutsigbarhet.

Dette skal gjøres

Det skal bygges 5,1 km vei, inkludert ca. 500 meter tunnel gjennom en åsrygg som strekker seg i forlengelsen av Middagstuva.

I søndre enden blir det påkobling til dagens E6 ved Kvannelva i Femtvasslia, mens det i nord blir like ved kraftstasjonen ved Kråkmovannet.

Det skal også bygges bru av betong og tilknytning til dagens E6 med kryss og sideveier. Dessuten skal man lage tre nye avkjørsler til skogsveier og sikre vannforsyning til bebyggelsen.


Anleggsperiode


Arbeidet starter i august 2013 og skal være ferdig i oktober 2015.

Planen er at entreprenøren som blir tildelt prosjektet begynner på tunnelen fra årsskiftet 2013/2014, mens brua bygges sommeren 2014. Rekkefølgen på oppgavene blir bestemt i samarbeid med entreprenøren.
    

Flere entrepriser

I løpet av høsten lyser Statens vegvesen ut kontrakten på det som skal bli en ny 74 meter lang bru over Femtvasselva. Elektrokontrakten blir lyst ut høsten 2014.

Forsiden nå