14 dumpere/tipptrucker sørger for massetransporten på Kvernberget. Åtte av dem er Komatsu HD405-7 som tar 40 tonn i dumperkassa. Bildet viser også to av Hesselbergs leveranse av tre også BW226 PDH-4 Bomag-valser (27 tonn). Den glade gjengen i forgrunnen består av representanter fra Hæhre Entreprenør, Hesselberg og Bomag.
14 dumpere/tipptrucker sørger for massetransporten på Kvernberget. Åtte av dem er Komatsu HD405-7 som tar 40 tonn i dumperkassa. Bildet viser også to av Hesselbergs leveranse av tre også BW226 PDH-4 Bomag-valser (27 tonn). Den glade gjengen i forgrunnen består av representanter fra Hæhre Entreprenør, Hesselberg og Bomag.

Hæhre og flytrafikken er i rute på Kvernberget

Hæhre Entreprenør er i gang med å ommøblere på flyplassen i Kristiansund. 45 mann og et 30-talls maskiner skal flytte på 2,5 mill. m3 masse, både løst og hardt. Den store jobben innebærer at 70.000-80.000 m3 håndteres hver uke.

Hæhre Entreprenør har flyttet et og annet steinlass før og har hatt flere oppdrag med tilsvarende massevolum. Det vises også på Kvernberget hvor det erfarne mannskapet ekspederer ca. 600 lass om dagen og allerede ligger foran tidsskjemaet.

Sikkerhetskrav

Arbeidene på Kristiansund Lufthavn Kvernberget skyldes nye forskrifter om en generell skjerping av kravene til sikkerhetsområder ved rullebanens ende og sideterreng ved store flyplasser. Det er dette arbeidet Hæhre nå er igang med, samt utlegging av masser for utvidelse av rullebanen fra1780 mtil2000 meter. Utvidelse av rullebanen opptar folket på Nordmøre sterkt, og det lokale initiativet gjennom Rullebaneutvidelse AS har samlet inn 55 mill. kroner fra næringsliv, kommuner og enkeltpersoner for å få forlengelsen realisert.

Ferdigstillelsen av rullebanen blir en egen entreprise, og Hæhres prosjektleder på Kvernberget, Trond Simensrud, ser det ikke som usannsynlig at Hæhre legger inn anbud når denne entreprisen utlyses. I tillegg er det planer om et nytt terminalbygg på flyplassen, men endelig vedtaket er ikke fattet.  

45 m høy fylling

Hæhres masseflyttings-/planeringsoppdrag og oppsetting av ca.3 kmgjerde har en ramme på ca. 160 mill. kroner. Forlengelsen av rullebanen omfatter oppfylling av et ca. 100 mål stort område. Fyllingen (forlengelsen) er på500 m(se faktablokk) og ca.45 mdyp. På enkelte steder er den ca.60 mdyp etter utskifting av løse masser. Steinmassene (granittisk gneis) legges i1,5 meterslag og hardpakkes med to Bomag BW 226-4 BVC valsetog. 26-tonnerne med arbeidsbredde på2,13 mhar Variokontrol med amplitude fra 0-2,5 mm, linjelast på82 kgog slagkraft på 530 kN. Valsene foretar seks "overfarter" på hvert lag. Hæhre har kjøpt totalt 10 valsetog av denne modellen, og alle er utstyrt med Bomags Windowsbaserte datasystem for dokumentasjon av komprimeringen. Systemet kan "snakke" med GPS-systemer fra flere produsenter. Scanlaser AS har GPS-utstyrt de ti Bomag-valsene.

Sjelden noe tull

Hesselberg Maskin leverte i vår ti Komatsu HD405-7 (lastekapasitet 40 tonn) tipptrucker til Hæhre. Åtte av disse, samt seks andre dumpere, sørger for at "Husmora" til Hæhre - Cat D11-doseren på 100 tonn - og Bomag-valsene har nok steinmasser å jobbe med. Komatsu-truckene er friske i frasparket, og med tom kasse kan Komatsu-motoren på 518 hk (386 kW) skyve 40-tonneren i70 km/hbortover på flat mark.

- Komatsu-truckene er påliteligheten selv. Det er sjelden noe tull med dem, de bare går og går, sier ansvarlig for Hæhres dumperflåte, Thomas Jonsebråten som også roser Hesselbergs serviceapparat. Hæhre (Hæhre Maskinutleie AS) har i alt 16 HD405-trucker. De seks første ble kjøpt i 2006 og har nå 7000-8000 timer på telleren.

På Kvernberget har Vikersund-entreprenøren opprettet eget verksted, og tre reparatører sørger for vedlikehold og service av de vel 30 maskinene som hver arbeidsdag "brenner" 13.000-14.000 ldiesel.

60 tonn sprengstoff i uka

Orica AS har etablert slurrystasjon på anleggsområdet, og det går med ca. 60 tonn sprengstoff i uka til å sprenge løs steinmassene til den store fyllingen. I hver salve "blåses" det ut ca. 15.000 fm3 og den største salva på anlegget var på ca. 51.000 fm3, ifølge prosjektleder Trond Simensrud.

Godt samarbeid

- Vi har kontroll på logistikken og holder topp produksjon hele tiden. Vi ligger faktisk litt foran fremdriftsplanen. Arbeidet vårt forstyrrer ikke flytrafikken for den går som normalt. Og samarbeidet med Avinor og Luftfartsverket er svært bra, forteller prosjektleder Trond Simensrud som fra anleggsriggen har kort gangavstand til avgangshallen når han reiser hjem til Vikersund etter endt arbeidsuke. Det øvrige Hæhre-mannskapet jobber etter "Nordsjøordningen" med 12 dager på og ni dager fri.

Forsiden nå