Rigmor Aasrud klar til hugg på ne riksvei 4 i Gran kommune.
Rigmor Aasrud klar til hugg på ne riksvei 4 i Gran kommune.

Hakket i gang riksvei 4-utbygging

Med små og forsiktige tak, hakket Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud i gang utbyggingen av riksvei 4 mellom Lunner-Gran-grensen  og Jaren i Oppland.

- Jeg tror vi må si det sånn at skal vi bli ferdige må vi bruke annen redskap enn dette her. Men ved dette sporet erklærer jeg arbeidet igangsatt, sa Aasrud etter å ha tatt det første hakkestikket ( oa.no).

NCC Construction starte på byggingen av den 9,3 km lange strekningen

Så kunne mannskapene fra entreprenør som skal bli nye riksvei 4 mellom kommunegrensen Lunner-Gran og Jaren. Entreprenøren startet med forberedende arbeider i september, blant oppsetting av en anleggsrigg.

Hele prosjektet vil koste ca. 2,2 milliarder kroner, og blir finansiert med statlige midler og bompenger.

Det var ikke helt tilfeldig at det var Aasrud som åpnet veibyggingen; Hun har vært ordfører i kommunen der veien bygges, Gran kommune, i perioden 1995 til 2005.

 

Forsiden nå