Per Madsen har ryggdekning fra landsmøtet i arbeidet med å styrke NLF ytterligere som en slagkraftig organisasjon.
Per Madsen har ryggdekning fra landsmøtet i arbeidet med å styrke NLF ytterligere som en slagkraftig organisasjon.

Har lastebileierne i ryggen

Per Madsen har solid ryggdekning hos lastebileierne. Han ble enstemmig gjenvalgt som styreleder for to nye år på landsmøtet i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) i Trysil 15.-17. juni.

Madsen fikk fullmakt til å utrede et fremtidig medlemsskap i NHO, men fikk motbør for sitt forslag til navnebytte. Forbundsstyret har også fått sitt første kvinnelige medlem i Heidi Dahl.

Madsen har fått ny fullmakt til å lede NLFs veivalg for 2012-2014. På veien videre blir kampen mot sosial dumping, økonomisk kriminalitet, kabotasje og like konkurransevilkår sentrale utfordringer. NLF har også en stor rekrutteringsoppgave foran seg, nemlig å avvikle forgubbingen til fordel for ungt og frisk blod i organisasjonen. Et stort antall av NLFs 3872 medlemmer pr. 1.juni er 50 pluss. Nå skal NLF jobbe med å etablere en stipend- og låneordninger for yrkessjåfører. Det bidrar til å heve statusen til sjåføryrket. En unngår også NAV som rekrutteringsinstans, noe mange mener gir et negativt signal.

Per Madsen og forbundsstyret har også fått fullmakt fra landsmøtet til å utrede fremtidig medlemsskap i NHO som en viktig del av handlingsprogrammet frem til 2014. For og imot medlemskap har vært en lang og omstridt sak blant NLFs medlemmer, og den har flere ganger truet med å skape alvorlig splittelse i forbundet. På landsmøtet i Geiranger i 2000 ble det vedtatt at NLF skulle gå inn i NHO, men at medlemskapet skulle evalueres på landsmøtet i Stjørdal 2002. Etter en lang og grundig debatt, gikk forsamlingen til skriftlig avstemming. Resultatet ble et nei til videre medlemskap. 49 delegater stemte nei, en blankt og 36 ja.

Nei til navneendring

Per Madsen har stor tillit i medlemsmassen. Men han og NLFs forbundsstyre møtte kraftig motstand mot sitt forslag til navneendring. Det endte med at forslaget ble trukket tilbake. @%:Et 80-talls landsmøtedelegater ville verken ha Norsk Landtransportforbund eller Norsk Lastebilforbund som nytt navn. Flesteparten av lastebileierne mener det er tull å endre et godt innarbeidet navn og logo. En navneendring ville bety svekket identitet som gruppe, mener mange, som for øvrig synes dette var et lite gjennomtenkt forslag. Man spør seg om hvor god kontakt NLF-ledelsen har med grasrota med et slikt forslag.

Øker kontingenten

Forbundsstyret fikk støtte til å øke medlemskontingenten med 1000 kroner fra neste år. Men det var flere av fylkeslagene som var provosert og kritiske til at mye av kontingentøkningen går til ansettelser i NLF-ledelsen. Region Finnmark var svært kritisk og følte det som en hån å ikke få større overføringer av kronemidlene.   

Politikerne

FrPs Bård Hoksrud fra Stortingets transportkomité var eneste politiker tilstede på landsmøtet. Det til tross for at samferdselsministeren, lederen av finanskomiteen, Torgeir Michaelsen, lederen av transportkomiteen, Knut Arild Hareide, og vegdirektør Terje Moe Gustavsen var invitert til landsmøtet. Alle bortsett fra transportkomiteen takket nei til invitasjonen, som valgte å stille med Bård Hoksrud som komiteens representant. NLFs nye adm. direktør, FrPs stabssjef Geir Almåsvold Mo, var heller ikke tilstede på landsmøtet.

Lansmøteuttalelser

Landsmøtet vedtok fire uttalelser om henholdsvis ulovlig kabotasje, bruk av rundkjøringer på veier utenfor tettbygde strøk, takster og betaling på riks- og fylkesveiferger, samt finansiering av riksveiutbygging. Uttalelsene beskriver NLFs krav overfor Stortinget, Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet.

Det bygges stadig flere rundkjøringer som er for små til at lastebiler og vogntog kan passere på en smidig måte. NLF aksepterer ikke dette og oppfordrer i stedet til å etablere planfrie kryss, selv om dette koster mer og krever mer areal.

NLF mener det er en statlig oppgave å bygge ut riksveiene til god standard, samt at dette må sikres gjennom stabil og forutsigbar finansiering.

NLF er prinsipielt imot bompenger, men aksepterer 50% bompengefinansiering for å fremskynde utbygging av riksveiene til god standard.

Forsiden nå