«Hardanger-porten» på plass

«Hardanger-porten» på plass

Tunnelportalen til Hardangerbrua i Vallavik er 23 meter høy.

Det ble brukt 800 m 3 betong på konstruksjonen. Det har tatt 8 måneder og 22 støperunder å fullføre den luftige portalen. Portalen på Bu, på motsatt side av fjorden, er 15 meter høy. Utformingen av de to store tunnelåpningene er gjort av Pål Jørgensen ved Forum arkitekter i Bergen. Ideen bak de høye portalene er å gi en bedre opplevelse av brua og fjorden for trafikkantene når de kommer ut av tunnelene.

 

Forsiden nå