De siste ukene har det vært tilpassing av endeseksjonene ved tårnene på Hardangerbrua.
De siste ukene har det vært tilpassing av endeseksjonene ved tårnene på Hardangerbrua.

Hardangerbrua åpner 17. august

Statens vegvesen har i samråd med Samferdselsdepartementet bestemt at Hardangerbrua blir åpnet for trafikk lørdag 17. august 2013.

- Vi har valgt den siste lørdagen i skoleferien for at dette skal kunne bli en stor folkefest for Hardanger, sier prosjektleder Øivind L. Søvik i Statens vegvesen.

Kjørebanen blir flatet ut

Sluttarbeidet på de ulike entreprisene på Hardangerbrua pågår for fullt. De siste ukene har det vært tilpassinger på de to endeseksjonene på kjørebanen. Disse er nå i rett høydeposisjon, men det står igjen litt sveising før endeseksjonene er helt ferdige.

Det er fortsatt mye kompletteringsarbeid igjen før Hardangerbrua kan åpnes for trafikk, ikke bare maling, elektroarbeid og asfalt, men mye annet - til dels komplisert tilpassingsarbeid.

Vallaviktunnelen

Kolonnekjøringen i Vallaviktunnelen ble avsluttet tirsdag 30. april, og det er nå fri ferdsel gjennom tunnelen. Statens vegvesen sender en stor takk trafikantene som har vist stor tålmodighet under den langvarige perioden med kolonnekjøring gjennom tunnelen.

Forsiden nå