Denne metoden kan snart være historie. HeatWorks nyutviklede konsept kan gi en helt ny hverdag.
Denne metoden kan snart være historie. HeatWorks nyutviklede konsept kan gi en helt ny hverdag.

HeatWork angriper is i avløp

Med HeatWork Ice Guard Systems setter Narvik-firmaet inn støtet for å etablere effektiv tining av is i stikkrenner, kulverter og overvannssystemer.

Det nye pilotprosjektet bygger videre på erfaringer HeatWork allerede har fått gjennom sitt velfungerende teletinesystem. Nå tar bedriften et steg videre på nye områder.

Bredt samarbeid

I samarbeid med Jernbaneverket Banedivisjon Nord, Statens Vegvesen, Mesta og Narvik Kommune skal HeatWork kommende vinter teste ut sitt nyutviklede HeatWork Ice Guard Systems.

- Målet er å kartlegge hvordan vi kan få til effektiv tining av is i stikkrenner, kulverter og overvannsystemer. Samarbeidet vil gi oss en mulighet til å teste ut HeatWork-metoden på en rekke anlegg og under forskjellige forhold, sier daglig leder Børre Simonsen.

Ved å gå så bredt ut håper Simonsen å få dokumentert hvor og under hvilke forhold det nye is-tinesystemet vil fungerer best. Praktiske erfaringer fra de ulike miljøer kan gi svar på hva som er den mest effektive metoden for praktisk etablering av systemet i ulike typer anlegg.

Utgangspunktet er at alle parter erkjenner at is i vannavløp er et enormt problem i vinter-Norge. Derfor kan et kostnadseffektivt og enkelt system bety store samfunnsmessige besparelser.

System og metode er søkt patentbeskyttet

- Bare for Statens Vegvesen Region Nord, Jernbaneverket Banedivisjon Nord og Narvik kommune, snakker vi om at kostnadene ved isskader sist vinter ble beregnet til mange 10-talls millioner kroner. For Norge som helhet dreier det seg trolig om 100-talls millioner kroner. I tillegg kommer betydelige samfunnsmessige kostnader som følge av stengte transportveier, forsinkelser og tapt verdiskapning, sier Simonsen.

Lovende prosjekt

HeatWork Ice Guard Systems betegnes som svært lovende, og kan i fremtiden få stor betydning. Den tradisjonelle løsningen på isproblem, er bruk av steam, men metoden er arbeidskrevende og har sine begrensninger.

HeatWork Ice Guard Systems derimot går ut på å montere permanente systemer med lang levetid. Disse vil tine isen og åpne vannveiene enkelt og effektivt.

- Erfaring fra siste vinter med tusenvis av tette stikkrenner, gir oss tro på at vår metode vil gi betydelig mindre ressursbruk og kostnader enn dagens løsninger, sier Simonsen.

HeatWork sikker på løsningen

HeatWork har etablert seg solid i dagens marked og får svært gode tilbakemeldinger på sine løsninger.

- Nå tar vi steget inn i nye områder og bruksområder. Våre tester av tining av is, har gitt svært gode resultater også når det gjelder tining i overvannsystemer. Med 100 kW og 1000C som sirkulerer i slanger eller rør, er vår maskin et mobilt kraftverk med mange anvendelsesområder, sier Simonsen.

Han lover også flere nyheter fra HeatWork i tiden fremover.

Forsiden nå