Arbeidet med ne E18 mellom Vinterbro og riksgrensen har ikke akkurat høyt tempo.
Arbeidet med ne E18 mellom Vinterbro og riksgrensen har ikke akkurat høyt tempo.

Hinderløypen E18

Nye E18 fra riksgrensen til Vinterbro er rene hinderløypen. Nå har Fylkesmannen i Akershus satt opp et nytt hinder.

Den foreslåtte traseen tar for mye matjord, varsler Fylkesmannen i sin innsigelse. Håpet er imidlertid at et møte tidlig i september skal gjøre det mulig å passere også dette hinderet.

Trenger samhandling

Men erfaringen med E18 er som kjent ikke den beste. Mange mener at Fylkesmannens innsigelse på ny vitner om at noe er galt i prosessen frem til bygging. Man spør seg om hvorfor ikke alle involverte parter kan sette seg ned sammen og utarbeide et forslag man kan enes om. Eller la staten ta seg av reguleringen av stamveier og jernbane i Norge. I stedet sendes papirer ut på vandring mellom offentlige kontorer og byråkratiet.

Trenering

Nye E18 har vært gjennom over ni års planleggingsarbeid. Siden arbeidet startet i 2003 har det blant annet vært mye tautrekking mellom Ski og Ås. Nylig gikk som kjent Ås-politikere inn for å trenere saken. Etter stort press endte imidlertid saken med at politikerne snudde. Dermed slipper Statens vegvesen å utrede et nytt alternativ.

Direktør Lars Aksnes i Vegdirektoratet uttalte blant annet at dette viser hvorfor det går tregt å bygge vei i Norge. Og at Ås kommunenes utspill i prinsippet er det samme som å rykke tilbake til start.

Forsiden nå