Ordfører Ole Haugen i Hitra kommune ønsker prosjektleder Svein Soknes i Statens vegvesen lykke til med arbeidet ved Dolmsundet.
Ordfører Ole Haugen i Hitra kommune ønsker prosjektleder Svein Soknes i Statens vegvesen lykke til med arbeidet ved Dolmsundet.

Hitra Anleggsservice i full sving

Bygger vei til Dolmsundbrua.

Entreprenøren Hitra Anleggsservice er godt i gang med å bygge vei fram til brukarene på Dolmsundbrua på fv. 714.

Les også: Hitra Anleggsservise lavest

- Den første delen er forberedende arbeid og vegbygging fram til brukarene. Dette arbeidet startet opp i begynnelsen av november, og er nå godt i gang og går etter planen. Vegen fram til brukarene skal være ferdig til sommeren, forteller byggeleder Tor Havnvik i Statens vegvesen.

Dolmsundprosjektet er delt i to entrepriser.

- Samtidig jobber vi nå med å ferdigstille konkurransegrunnlaget for sjølve brua. Denne jobben vil vi lyse ut på våren neste år, sier prosjektleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

- Vi tar sikte på å begynne bygginga av brua til sommeren. Flere store entreprenører har allerede meldt interesse for å bygge brua. Det lover godt for en reell anbudskonkurranse, sier Soknes.

Statens vegvesen har etablert anleggskontor på Dolmøya.

- Om folk har spørsmål eller er nysgjerrige må de gjerne komme innom oss for å slå av en prat, oppfordrer Havnvik.

Den nye vegtraseen vil korte inn kjørelengden på strekningen med nesten seks kilometer. Seilingshøyden blir på 32 meter med en seilingsled på 50 meter.

Forsiden nå