Hitra Anleggsservice lavest

Hitra Anleggsservice lavest

To kjemper om å få bygge vei til Dolmsundbrua.

 

To entreprenører har levert anbud på jobbe med å vei fram til brukaret på Dolmsundbrua på fv. 714 på Hitra. Prisene varierer fra 12,9 til 17,5 millioner kroner.

- Vi er litt skuffet over antall tilbydere på denne jobben. Samtidig er dette en viktig milepæl for oss når vi nå nærmer oss anleggsarbeid i et prosjekt som har vært på planleggingsstadiet i svært lang tid, sier prosjektleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

Prosjektet er delt i to entrepriser. Del en er forberedende arbeid og veibygging fram til brukaret, mens del to er den 462 meter lange Dolmsundbrua.

Bruentreprisen blir lyst ut neste år.

Følgende entreprenører har levert inn tilbud:

· Hitra Anleggsservice AS - 12.941.141 kroner
· Johs. J. Syltern AS - 17.496.997 kroner

 

- Nå skal vi først kontrollregne prisene og gjennomføre firmaevaluering. På den bakgrunnen skal vi innstille entreprenør. Denne prosessen håper vi å bli ferdig med i løpet av september slik at entreprenøren som får oppdraget kan starte opp arbeidet i oktober, sier byggeleder Gunnar Bakken i Statens vegvesen.

 

Prosjektet skal være ferdig april 2015.

Forsiden nå