Volvos nye stjerne, anleggsbilen FMX, ikke bare dokumenterte, men viste også at den er en tøffing, robust, men komfortabel og fullpakket av moderne teknologi.
Volvos nye stjerne, anleggsbilen FMX, ikke bare dokumenterte, men viste også at den er en tøffing, robust, men komfortabel og fullpakket av moderne teknologi.

Hjelp for å spare drivstoff

Shell vil gjerne selge drivstoff, men åpenbart ikke for enhver pris. Selskapet har nylig lansert Shell FuelSave Partner som hjelper lastebileieren å spare drivstoff, og dermed penger og miljøet.

Shell FuelSave Partner består i hovedsak av to enheter, en "black box" som monteres i lastebilen og et dataprogram som analyserer kjørestil, belastning og andre elementer som påvirker drivstofforbruket. Utstyret montert i bilen registrerer alle belastninger som innvirker på drivstofforbruket, også hvordan sjåføren kjører.

Viser sparepotensialet

Utstyret i seg selv kutter ikke ned på drivstofforbruket, men dataprogrammet viser hvilket sparepotensial som finnes. Systemet finner blant annet ut om sjåføren girer mye, utfører hyppige og kraftige nedbremsinger og om motoren går mye på tomgang, for å nevne noe.

Tester som er utført med utstyret, viser blant annet at unødig tomgangskjøring kan medføre et betydelig merforbruk og dermed unødige kostnader for bileieren og belastninger på miljøet. Det er ikke uvanlig at slike systemer medfører drivstoffbesparelser på fem til ti prosent og i enkelte tilfeller enda mer. Dette høres kanskje ikke så mye ut, men merkes likevel godt i totalregnskapet for bilen.

Regneeksempel

La oss ta et lite regneeksempel:

En langtransportbil kjører 100.000 km i året og bruker 4 liter på 10 km. Det gir et totalforbruk på 40.000 liter, som med en drivstoffpris på 11 kroner pr. liter medfører en årlig kostnad på 440.000 kroner. Med en drivstoffbesparelse på bare 5% sparer bileieren likevel hele 22.000 kroner - på en bil.

I miljøsammenheng er det nyttig å vite at man sparer 2000 liter diesel og dermed ca. 5,2 tonn CO2. I en bransje med pressede marginer kan et slikt system medvirke til å bedre økonomien, og miljøet har altså godt av det.

Registreringen

For bileiere som benytter euroShell-kort, knytter Shell FuelSave Partner automatisk transaksjoner opp mot kjøretøy og sjåfør. Systemet produserer rapporter som gir bileieren en praktisk veiledning i hvordan det kan spares drivstoff.

For flåteeiere kan utstyret også være en god hjelp til å administrere bilparken på en optimal måte. Systemet leveres som abonnement og krever derfor ingen forhåndsinvesteringer for å kunne tas i bruk.

Forsiden nå