Wollert Krohn-Hansen utvider gjerne havnefellesskapet.
Wollert Krohn-Hansen utvider gjerne havnefellesskapet.

Hjelper gjerne frøyværingene

Havnedirektør Wollert Krohn-Hansen i Trondheim ønsker øykommunen Frøya i Sør-Trøndelag velkommen i havnefellesskapet.

Et enstemmig formannskap har vedtatt å søke om å bli innlemmet. Dermed kan de utnytte Trønderhovedstadens kompetanse på havnevirksomhet og helhetlig logistikk den dagen havneutbyggingen i øykommunen skal starte.

Rivende utvikling

Frøya-ordfører Berit Flåmo, som har permisjon fra jobben som utviklingssjef i Trondheim Havn, mener det blir et viktig medlemskap.

- Vi er en kommune i rivende utvikling. Derfor er det viktig å være en del av en helhetlig logistikk og dra nytte av den kompetansen som finnes i Trondheim Havn, sier Flåmo. Hun er nå kjent inhabil i saken.

Havnefellesskap

Havnedirektør Wollert Krohn-Hansen sier han gjerne tar imot en søknad fra Frøya med tanke på et langvarig samarbeid. Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS er et interkommunalt selskap, med Trondheim, Orkdal og Stjørdal kommuner som eiere.

Frøya på sin side mangler kompetanse innen planlegging, havneutbygging og havnelogistikk. Denne kompetansen kan de få tilgang på via et samarbeid med Trondheim Havn.

70 meter dypvannskai

Øykommunen har flere havneprosjekter på gang, blant annet Nordhammarvika Næringsområde. Her er det planlagt en offentlig dypvannskai på 70 meter. Denne skal dimensjoneres med en kapasitet til å ta imot båter over 1350 tonn. Dette har Frøya kommune pr. i dag ikke tilstrekkelig kompetanse til innen havn og logistikk for å sikre god kvalitet i en planleggings- og utbyggingsfase.

Noen synes det er en litt rar konstellasjon at de to nabo- og øy-kommunene Frøya og Hitra skal ha medlemskap i to forskjellige leire. Hitra er medlem i Kristiansund og Nordmøre Havn. Trondheim Havn hadde imidlertid en intensjonsavtale med Hitra om å utvikle Hestvika som knutepunkt og innlemme denne i det interkommunale havnesamarbeidet. Men det var før valget av medlemsskap i Kristiansund.

Wollert Krohn-Hansen har ingen kommentar på A&Ts spørsmål om han ønsker seg Hitra som medlem i det interkommunale samarbeidet.

- Vi har imidlertid en strategiplan på å søke interkommunalt havnesamarbeid. Alle henvendelser tas derfor på alvor, sier Krohn-Hansen.

Frøya-saken skal nå behandles i respektive kommunestyrer og havnestyre.

 

 

 

 

Forsiden nå