Ole Siem i OTS Trading viser det største OQ120-festet (1,2 tonn) som PeWe Entreprenør AS kjøpte i 2007.
Ole Siem i OTS Trading viser det største OQ120-festet (1,2 tonn) som PeWe Entreprenør AS kjøpte i 2007.

Hoff-leverandør til rivningsbransjen

Det første OilQuick-festet ble solgt i Norge i 1993. Det ble montert på en Hymax 820 beltegraver. I fjor leverte OTS Trading ca. 70 enheter av det superraske HK-festet. Rivningsbransjen er den største kundegruppen.

AF Decom, PeWe Entreprenør AS og Dokken AS/Veidekke Miljø & Gjenvinning er blant rivningsekspertene som "sverger" til OilQuick-fester for hurtige redskapsskifter.

Første i 2006

Ifølge daglig leder i OTS Trading, Ole Siem, kjøpte AF Decom sitt første OQ-feste i 2006. Idag har firmaet ca. 50 OQ-fester som benyttes på firmaets mange rivningsmaskiner.

I sin siste store bestilling av 11 Cat-maskiner ifjor høst er åtte av Cat-modellene 329DL (31 tonn) og 336DL (37 tonn) rigget som rivningsmaskiner av franske Demlone med modellbetegnelsene DEM30L SB og DEM50L SB (SB/rett bom). Alle de 11 Cat-maskinene er levert med OilQuick OQ80 HK-fester. I leveransen inngår også 11 rive-/sorteringsgrabber (Cat G320B) og fire "multisakser" (Cat MP20/MP30) for knusing og klipping av betong/stål.

AF Gruppens offshore- og anleggsfirmaer står også på OTS Trading handleliste. De to AF-firmaene har samlet tett oppunder 20 OQ-fester til disposisjon.

PeWe med største

Modellprogrammet fra svenske OilQuick AB består av ni HK-fester for bæremaskiner fra 1-120 tonn. I Norge fins ett av det største festet, OQ120 (vekt 1,2 tonn) for bæremaskiner fra 70-120 tonn. Det tilhører PeWe Entreprenør AS i Porsgrunn som har et tyvetalls OQ-fester til sin maskinpark. PeWe kjøpte OQ120-festet i 2007 til sin Cat365C(70 tonn).

10-15 sekunder

Vi har skrevet om OilQuick-systemet flere ganger, men vi gjentar gjerne:

-OilQuick har automatisk slangekobling i forbindelse med skifte av redskaper på gravemaskiner, hjullastere og trucker.
-Oljen for drift av hydrauliske redskaper tilkobles automatisk idet hurtigfestet låser seg fast i redskapsgrinden.
-Ved bruk av tilrotator kobles også styrestrømmen automatisk på.
-Er det ledige porter, kan også sentralsmøringen påkobles på samme måte.

Maskinføreren utfører redskapsskiftet i løpet av 10-15 sekunder - uten å gå ut av hytta for koble av/på slanger/kabler. Dermed spares mye tid, og tid er penger.

Også til hjullastere

Av de 60-70 OQ-festene OTS Trading leverer årlig, "stikker" gravemaskinene av med de fleste. Men OQs produktspekter omfatter også HK-fester til trucker og hjullastere. "Mr. OilQuick", Ole Siem, skjønner ikke helt hvorfor ikke flere benytter de lynraske festene på hjullastere.

- Særlig der hjullasterne benyttes som vedlikeholdsmaskiner med bruk av flere redskaper. Nå er det imidlertid firmaer med flittig hjullasterbruk som lenge har sett fordelene med OQ-festene. Vi har flere gode kunder blant annet i Hamar-/Lillehammer-området, som har våre HK-fester på sine hjullastere, sier Siem.

10-20 skifter pr. dag

Tenden Container og Gjenvinning AS, i Stryn, har tre JCB 436HT hjullastere (ca. 17 tonn). To av dem er ustyrt med OQ-fester. Den siste 17-tonneren ble for kort tid siden levert av Rosendal Maskin, og monteringen av HK-festet ble utført hos Rosendal i Askim før transporten over fjellet.

På den nye hjullasteren skal det benyttes en "bråte" med redskaper: Originalskuffe, rundballeklemme, klype, klappvingskuffe, høyttippende skuffe og pallegaffel.

- JCB-hjullasteren skal håndtere ca. 10.000 tonn i året med papp/papir, flis, kvernet avfall og plast. Og i løpet av en dag skifter vi redskap 10-20 ganger. Da sier det seg selv at vi sparer mye tid med et OQ-feste, sier Benny Fredheim i Tenden Container og Gjenvinning AS.

OQ-feste med vekt

Den nyeste anvendelsen av OQ-fester er beregnet til bruk på fritthengende arbeidsverktøy (grabber) ofte i samband med vekt. Kiesel Skandinavia AS som forhandler de tyske Fuchs-maskinene, har levert to hjulgående MHL 360D (47 tonn) materialhåndteringsmaskiner til Norsk Metallfragmenterings avdelinger i Gjøvik og Fredrikstad. Begge maskinene er utstyrt med OQ70 fritthengende feste. En vektcelle med en trådløs radiosender er montert mellom polygrabben og redskapsgrinden og sender korrekt vekt på jern-/stålskrapet som henger i grabben ved lasting av containere eller biler. Vekten på hvert "grabbjafs" vises på displayet i førerhytta, og maskinføreren har dermed full kontroll over når tillatt lastevekt på bil/container er nådd.

Det er teknisk sjef Audun Fredriksen i Kiesel Skandinavia AS og Ole Siem i OTS Trading, som sammen har pønsket ut OilQuick/vektløsningen. Vektcellen som benyttes er den svenskproduserte Intermercato.

Forsiden nå