Slik er landarealet på Sykkylven ferjekai planlagt. Prosjektet skal stå ferdig høsten 2014.
Slik er landarealet på Sykkylven ferjekai planlagt. Prosjektet skal stå ferdig høsten 2014.

Hole Maskiner lavest på kaiområde

Fire entreprenører har levert tilbud på oppgradering av landarealene på fylkesvei 60, Sykkylven ferjekai.

Arbeidene skal starte i oktober. Statens vegvesen skal, på oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune, bygge større oppstillingsfelt, flere parkeringsplasser, grøntanlegg, nytt lysanlegg og legge bedre til rette for kollektivtrafikk og myke trafikanter. Det skal også bygges kloakkanlegg for Sykkylven kommune.

Det skal være full drift på ferjekaia i anleggsperioden. Det stiller store krav til både byggherre og entreprenør, for at trafikken til og fra kaia skal kunne gjennomføres på en smidig måte.

Før entreprenør velges skal tilbudene kontrollregnes og kvalitetssikres. Arbeidene skal starte i oktober, og landarealet skal være ferdig oppgradert høsten 2014.

Entreprenører som har levert tilbud: 
AS Rano Anlegg18 302 925,51 kr
Aco Anlegg AS17 652 722 kr
Hole Maskiner AS14 176 746 kr
Ufo Entreprenør AS17 100 064 kr

Forsiden nå