Høringsforslag: Statens vegvesen overtar løyveanvaret

Høringsforslag: Statens vegvesen overtar løyveanvaret

Samferdselsdepartementet foreslår at Statens vegvesen overtar løyveansvaret for person- og godstransport, og at det skal bli hjemmel i yrkestransportloven til å kreve at transportører som søker løyve for godstransport i Norge må være etablert i landet.

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er en av organisasjonene som skal gi svar på Høring om framlegg til endringer i yrkestransportloven. Samferdselsdepartementet sendte ut høringen fredag 30. november i år.

EU-tilpasning

En del av lovendringene foreslås for at Norge skal ha felles regler med EU-landene når det gjelder vilkår for å utføre godstransport på vei, samt felles regler for tilgang til det internasjonale markedet. Samlet omtales disse EU-forordningene som "veipakken".

I denne delen vil NLF se spesielt på forslaget om å endre yrkestransportloven slik at det blir hjemmel til å kreve at transportører som søker løyve for godstransport på vei skal være etablert i Norge.

- Godt forslag

Andre del av forslagene gjelder organisering av løyvemyndighet og løyveordningen. Her foreslås det blant annet at ansvaret for å tildele godsløyver overføres fra fylkeskommunene til Statens vegvesen når det gjelder nasjonal veitransport, og fra Samferdselsdepartementet til Statens vegvesen når det gjelder internasjonal transport.

Begrunnelsen er blant annet at dette bør ligge hos én sentral løyvemyndighet, av hensyn til likebehandling.
- Det høres umiddelbart ut som et godt forslag å samle løyveansvaret hos Statens vegvesen, sier Terje Grytbakk, avdelingssjef for næringspolitikk i NLF.

Forsiden nå