Bygging av Tverrveien til Ski representerer HAB Constructions tradisjonelle anleggsvirksomhet, men nå utvider entreprenøren spekteret med rivning og betongarbeider.
Bygging av Tverrveien til Ski representerer HAB Constructions tradisjonelle anleggsvirksomhet, men nå utvider entreprenøren spekteret med rivning og betongarbeider.

Høye ambisjoner hos HAB Construction

HAB Construction har høye ambisjoner for vekst de kommende årene. For å nå sine mål er det foretatt raske bytter i ledelsen, kun et år etter forrige omorganisering.

Torbjørn Haugo kom til HAB Construction for et drøyt år siden og tok over som daglig leder for Jan Harangen. Satsingen på nye områder har resultert i at Harangen igjen er tilbake som daglig leder.

Rivning

Haugo har byttet stilling og leder nå selskapets økte satsing på rivings- og miljøjobber.

Da dette ble bestemt var rokkeringen naturlig. Haugo kom til HAB i 2009 fra stilling som adm. direktør i AF Decom. Det ble tidlig klart at satsingen på videre vekst ville kreve så mye at det var vanskelig å kombinere med stilling som daglig leder. Forstår vi Haugo rett, var det et problemfritt bytte.

Haugo er klar på at det kreves fleksibilitet om man skal satse på nye felt.

- Dessuten synes jeg det er moro å være ute der det skjer, sier Haugo.

Hårete mål

For to år siden omsatte HAB Construction for 213 millioner kroner. I fjor var omsetningen, under Haugos ledelse, økt til 370 millioner, og innen 2015 er målsettingen å omsette for en halv milliard. Det er spesielt på tre områder HAB satser. Dette gjelder tradisjonelle anleggsarbeider, betongarbeider til vei og bygg, eiendomsutvikling og nevnte rivings- og miljøarbeider.

- Det er viktig å kunne tilby tjenester innen flere felt, slik at vi kan være med i hele kjeden. Konkurransen er knallhard, og det gjelder å være kreativ, sier han.

Ridesenter rives

HAB Construction har nylig startet rivingen av det gamle ridesenteret på Skøyen i Oslo. Betongmaterialer fra bygget håper de å kunne benytte i veiprosjekter i nærheten. Ved å benytte massene til igangsatte anleggsprosjekter fremfor å kjøpe masser reduseres utgiftene.

- Det er endel logistikk som må til for å få riveprosjekter til å klaffe med veiprosjekter, men kan man utnytte massene fra rivejobbene er det mulig å ta hensyn til dette i anbudsfasen, sier Haugo.

Forsinkende prosesser

Noe av massene fra ridesenteret inneholder miljøskadelige stoffer og kan ikke gjenbrukes. I det tre etasjer store bygget (3800 m3) på Skøyen, er det registrert noe asbest inne, og PCB i støpen ute. Dette må håndteres separat, og kjøres til godkjent mottak.

- PCB finner vi i mye av det som skal rives nå. Det tar tid å håndtere slikt avfall, slik at det ikke skjer spredning til ytre miljø, sier Haugo.

I perioden 2004 til 2009 var Haugo adm. direktør i AF Decom, og han er ikke den eneste med AF-bakgrunn i HAB-systemet i dag. Totalt er de fem-seks mann som har erfaring fra gigantentreprenøren.

Haugo peker spesielt på to områder AF-systemet er sterke på, og som HAB har lært mye fra. Det første gjelder på HMS-siden, og det andre er viljen til å satse bredt.

- I startfasen var HAB konsentrert i Oslo-området. Etterhvert fikk vi et veiprosjekt i Finnmark. Deretter ble det jobber andre steder som Lærdal og Bømlo. Nå reiser vi dit det er behov for våre tjenester, sier Haugo - nettopp ankommet fra befaring av en rivejobb i Trondheim.

Kamp om flinke folk

Det er flere faktorer som er avgjørende for å nå målet om en halv milliard i omsetning om fire år. Først og fremst gjelder det å skaffe flinke folk, men det er kamp om de beste. @%:Et annet viktig poeng, er selve strategien for gjennomføring av prosjektene.

- Ingen prosjekter går bra om man ikke har en god ledelse. Funksjonærene lønner seg selv ved å holde trykk på jobbene, forklarer Haugo.

HAB har rundt 120 ansatte, og av disse er 40 funksjonærer og ledere.

- Hvordan kan dere bidra til å rekruttere flinke folk?

- Vi kan gi unge medarbeidere flere utfordringer, og se etter kandidater til ledende stillinger. Selv ble jeg dyttet oppover i systemet i AF, sier Haugo.

 

Forsiden nå