Faksimile hentet fra A&T nummer 12, 1992.
Faksimile hentet fra A&T nummer 12, 1992.

Hybrid-Brøyt!

Husker du denne saken om nye Brøyt X43 ED fra A&T nummer 12, 1992? Den er skrevet av Bjørn Eriksen og blir gjengitt i sin helhet.

Nisjetenking med satsing på en maskin som veier over 40 tonn, er det som skal sikre norske Brøyt en solid plass blant verdens gravemaskingiganter i fremtiden.

Med sin nye X43 ED med hybrid motorløsning, overrasker Bryne-selskapet markedet på ny. Lanseringen kommer i en periode hvor maskinsalget generelt stuper og svært mange maskinprodusenter suger på labben.

Nyskapningen fra Brøyt er utstyrt med både Volvos TD71 ACE 6-sylindrede diesel som utvikler 146 kW (196 hk) og ABB 3-fase elektromotor som yter 132 kW (180 hk). Maskinen laster med full kapasitet enten den drives av dieselen eller elektromotoren.

Spesialisttankegang

-Vi ønsker å forbli en anerkjent spesialist på lastemaskiner enten oppgavene er i steinbrudd, på oljeterminaler, i middelstore gruver, større prosjektområder, i tunnel- eller i underjordsanlegg, sier adm. direktør Jan Olov Nilsson.

Vår markedsføring er internasjonal, det vil si spesialrettet salg/service på utvalgte markeder. I dag betrakter vi Europa, sørlige deler av Afrika og Østen med Thailand og Japan som våre hovedmarkeder.

Vi går inn på nye markeder dersom den utpekte Brøyt-forhandler klarer å leve opp til våre krav salgs- så vel som servicemessig. Brøyt-konsernet er spesielt. Skal vi overleve, må vi ha en organisasjon som både kan fremheve det spesielle og gi produktet nok tid, mener Nilsson.

-Vi er overbeviste om at i fremtiden vil vi få store maskinprodusenter som leverer et totalprogram. I tillegg får vi en rekke mindre firmaer som Brøyt.

Vår nisjetenkning har som mål å sørge for å ligge i første rekke med vår spissteknologi. Nettopp der er vår mulighet for på utvalgte områder å overgå all-roundprodusenten som må ta hensyn til volum. Nisjeprodukter gir aldri de volum en stor produsent må ha.

Lanseringen av vår X43 hybrid-utgave er et eksempel på dette. Vi har et forsprang og skal ta vel vare på det. Vi har søkt patent på hybrid-løsningen. Neste år kommer X53 også med valgfri diesel-elektrisk drift. Faktisk kan vi ut fra våre to grunnmaskiner tilby markedet 8 varianter i hver av maskinstørrelsene.

-Beskriv dette nærmere?

-Vår X42 som nå avløses av X43 ED (elektro/diesel), er å få i opprinnelig Brøyt-versjon, på hjul uten fremdrift. Den fås også med fremdriftsmotorer i hjulene og med drift på beltene. Vi har også bygd rene elektroutgaver.

Når vi vet at maskinen kan utstyres med tradisjonell dieselmotor, elektromotor eller med både diesel/elektromotor, tilsier dette i alt 8 varianter. Samme løsning får vi også i kommende X53, sier Nilsson.

 Selger til Japan

For riktig å understreke at Brøyt har fått aksept for sin hybrid-løsning, kan vi nevne at fire maskiner ble solgt allerede på prosjektstadiet. Ekstra interessant for selskapet er det at de to første maskinene skal til Japan, landet som er dominerende gravemaskinprodusent. -Vi er slett ikke lei oss for det, understreker Nilsson.

-Noe av årsaken er at vi har fått full aksept for idéen om det avgassfrie arbeidsmiljøet på stuff i tunnel. Maskinene skal laste i et stort underjordsprosjekt hvor man allerede har gjort forsøk med en stor hjullaster med dieselmotor og en elektrisk Brøyt. Etter få minutters dieseldrift så arbeiderne nesten ikke røysa. Med elektrisk drift var det helt klart. Etter at vi lanserte vår diesel/elektro-løsning er interessen vakt ytterligere, sier Nilsson.

Uten å gå i detalj nevner vi at elektromotoren har gjennomgående drivaksling. Den står i forbindelse med dieselmotoren via en sentrifugalclutch som gradvis lukker fra 800 og til 1200 o/min. Det er denne løsningen Brøyt har patentsøkt.

Maskinen er utstyrt med to hovedpumper (aksial/stempel) og egen pumpe for lukket svingkrets. Skuffevalgene er på henholdsvis 3,4 og 3 m 2.

I tunneldrift bør maskinen arbeide i tverrsnitt på minimum 42 m 2. Tankegangen hos Bryne-selskapet går i retning av å tilpasse all tenkelig redskap som demoleringsklyper, fresehoder og hydrauliske hammere til maskinen. Med miljørestriksjoner og i hybridkonsept har vi en «vinner» som både kan produksjonslaste billig på skuff og i åpent brudd, mener Nilsson.

Det er en spenstig tankegang han og kompanjongen Halvor Aasland legger for dagen.

Millionresultat

Da Brøyt gikk over på norske hender etter Brown-kollapset, overtok Jan Olov Nilsson og Halvor Aasland eiendommene.

Eiendomsselskapet deres sitter i dag med 50 % av aksjene i driftsselskapet Brøyt International a/s, og de skal ha styreformannen. Den resterende delen eies av Rogaland Maskin a/s.

Første driftsår hadde selskapet et overskudd på 58 millioner kroner og et resultat på 7 mill. før skatt. Omsetningen i 1992 blir på ca. 62 mill. kroner og resultatet det samme, ca. 7 mill. kroner.

Selskapet har en god ordrereserve inn i 1993, og en meget god likviditet. Fra august i år har det vært unødvendig å bruke kassekreditten.

Ved restruktureringen ble det ansatt 17 mann i selskapet, ved årsskiftet1991/92 var det 49 på lønningslisten. I skrivende stund er det 54 årsverk ved bedriften. Et ekstremt lavt fravær på under en prosent. Bedriften definerer seg som spesialist på tungsveising. 5-6 % av omsetningen er leieproduksjon, blant annet for Moxy dumpere.

Med sin nisjetenkning kan selskapet leve godt med en årsproduksjon på 20 maskiner og en omsetning på omkring 60 mill. kroner. «Small is beautiful», hevder eierne.

Forsiden nå