Sveitsiske Implenia kjøper tunneldelen av Mesta Entreprenør.
Sveitsiske Implenia kjøper tunneldelen av Mesta Entreprenør.

Implenia kjøper deler av Mesta

Det sveitsiske selskapet overtar både maskiner, utstyr og personell fra Mesta Entreprenør.

Det er tunneldelen av Mesta Entreprenør som nå overtas av sveitsiske Implenia. I tillegg til maskiner og utstyr, skal Implenia også ansette tunnelarbeidere fra Mesta Entreprenør. Samtidig skal Mesta Entreprenør leie inn Implenia til å utføre tunnelarbeider på Mesta Entreprenør sitt prosjekt E16 Borlaug - Smedalsosen.

Mesta Entreprenør skal som kjent avvikles som følge av svak lønnsomhet. Styret i eierselskapet Mesta Konsern har enstemming bestemt at entreprenørdelen legges ned når de pågående prosjektene er ferdigstilt i 2014.

Konsernsjef Harald Rafdal selger unna i Mesta Entreprenør.
Konsernsjef Harald Rafdal selger unna i Mesta Entreprenør.

Hva som skjer med selskapet frem til det, er foreløpig uklart. I april inngikk Mesta og AF Gruppen en intensjonsavtale om at sistnevnte skulle kjøpe 100 prosent av aksjene i Mesta Entreprenør. Selskapene ble imidlertid aldri enige om vilkårene for transaksjonen, og overtagelsesplanene ble skrinlagt.

- Avviklingen av Mesta Entreprenør innebærer en nedbemanning i selskapet. Mesta vil jobbe for å finne løsninger for de ansatte i Mesta Entreprenør, både innenfor konsernet og hos eksterne aktører. Det kan også bli aktuelt å selge deler av virksomheten i Mesta Entreprenør, sa konsernsjef Harald Rafdal den gang.

Nå er altså deler av virksomheten solgt, til Implenia.

Det sveitsiske selskapet har store ambisjoner i Norden. Senest for ett år siden kjøpte de Betonmast Anlegg. Nå blir altså virksomheten utvidet ytterligere.

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsiden nå