Jan Kopperstad (t.v.), prosjektleder Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune og Leif Abrahamsen, prosjektansvarlig Region Øst i Implenia Norge med kontrakten.
Jan Kopperstad (t.v.), prosjektleder Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune og Leif Abrahamsen, prosjektansvarlig Region Øst i Implenia Norge med kontrakten.

Implenia signerte Midgarsormen-kontrakt

Implenia Norge skal gjøre kompletteringsoppgaver i sluttfasen av VA-prosjektet Midgarsormen for Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten.

Prosjektet omhandler kompletteringsarbeider i sluttfasen av Midgarsormen, og omfatter ombygging av kummer bygget i tidligere entrepriser i Midgarsormen-prosjektet, ombygging/utkopling/riving av eksisterene kloakkpumpestasjoner, fjerning av eksisterende ledninger i Akerselva, og kryssing med avløpsledning over eksisterende kulvert for E18 på Sørenga.

Arbeider med kummer og ledninger på eksisterende kulvertstrekning for Hovinbekken ved Schweigaardsgate/Oslogate og i Tøyenbekken i forbindelse med utkopling av Grønland pumpestasjon, er også inkludert i prosjektet.

Arbeidet skal foregå i disse områdene:
Rundt Børsen
Langs Akerselva
Grønland/Jernbanetorget
Gamlebyen/Bjørvika
Sørenga

Kontraktsummen er på 46,8 mill. kroner. Arbeidet begynner i mai 2013, og avsluttes i utgangen av juni 2014.

- Dette er et viktig prosjekt for kloakksystemet i Oslo, og et spennende prosjekt for Implenia Norge å jobbe med. Det er komplisert og utfordrende, hvor Implenia Norge som entreprenør har fått muligheten til å bidra med gode løsninger i tilbudsfasen, sier adm. direktør Petter Vistnes i Implenia Norge.

Illustrasjon av deler av prosjektet.
Illustrasjon av deler av prosjektet.

Forsiden nå