Dagens riksveg 33 er en skummel og smal affære, men den nye veien blir betydelig bredere.
Dagens riksveg 33 er en skummel og smal affære, men den nye veien blir betydelig bredere.

Implenia skal bygge Falkentunelen

Godt nytt for tungtransporten.

 

Statens vegvesen har på vegne av Oppland fylkeskommune inngått kontrakt med entreprenøren Implenia om bygging av Falkentunnelen på fv. 33 på Toten.

Kontrakten ble underskrevet på anleggskontoret til Statens vegvesen i Totenvika tirsdag 9. oktober.

Implenia leverte det lavest anbudet på prosjektet i konkurranse med fem andre entreprenører. Tilbudet lød på 124,5 millioner kroner. Det høyeste anbudet var på 180 millioner kroner.

Implenia er det største entreprenørselskapet i Sveits med ca. 6.000 ansatte og en årsomsetning i Europa på rundt 15 milliarder kroner.

Implenia har kompetanse spesielt på tunneler, og kom for ett år siden inn på det norske markedet gjennom oppkjøpet av entreprenøren Betonmast Anlegg.

Riksveg 33 har i dag svært dårlig standard, men er mye benyttet av tungtransport som et alternativ til Riksveg 4. Da slipper man nemlig den kraftige stigningen opp til Lygna.

 Seks entreprenører leverte anbud på prosjektet, og Implenia hadde det laveste tilbudet på 124,5 millioner kroner. De fem øvrige lå alle høyere i pris, og det høyeste anbudet var på 180 millioner kroner.

En utbedring av Riksveg 33 er derfor godt nytt for tungtransporten i området.

 - Vi ser frem til at utbyggingen nå kommer i gang. Fv. 33 er en viktig ferdselsåre fra Toten og Gjøvik-regionen inn til Romerike og Oslo - og nå blir det bygget en trygg veg med god standard, sier Jørn Prestsæter, leder for strategisk samferdsel i Oppland fylkeskommune.

Anleggsstart blir i november, og forventet åpning er i 2016. Tunnelen finansieres med bompenger, statlige rassikringsmidler og penger fra fylkeskommunen.

Forsiden nå