Ingeniørkunst og rallarblod skaper fremtiden

Ingeniørkunst og rallarblod skaper fremtiden

Rallarblodet flyter fortsatt i Narvik hvor ingeniørkunst og utvikling går hånd i hånd. Det ble nok en gang den årlige vinterfestuka og Rallardagene i malmbyen et bevis på. Det er 6.gang Rallardagene arrangeres, og for første gang i regi av Norsk Forening for fjellsprengningsteknikk (NFF). Konferansen samlet 85 deltagere, og det ble satt søkelyset på sentrale utviklingstrekk, infrastrukturutbygging og kommende anleggsoppgaver.

Hålogalandsbrua sto naturlig nok sentralt på konferansen, og prosjektet nærmer seg realisering. Det ventes nå på grønt lys for siste finpuss og detaljprosjektering av prosjektet.

Det bekreftet prosjektleder Einar Karlsen på Rallardagene i Narvik. 23. februar vedtok Narvik kommune forslaget til detaljert reguleringsplan for E6 Ornes-Stormyra - Hålogalandsbrua.

- Med en godkjent detaljert reguleringsplan på plass, er veiprosjektet kommet enda et skritt nærmere realisering. Nå venter vi bare på at Samferdselsdepartementet skal legge frem en egen proposisjon om utbygging og finansiering, sier Karlsen.

Tilbudsbeskrivelsene

Prosjektgruppen i Statens vegvesen jobber med innholdet i tilbudsbeskrivelsene, slik at disse kan lyses ut så fort finansieringen er godkjent. Håpet er at dette kan skje i løpet av våren/sommeren.

Karlsen understrekte sterkt betydningen av Hålogalandsbrua. Den vil erstatte en veistrekning med lav standard og stor rasfare, trafikksikkerheten bedres og ulykkesbelastet strekning fjernes. E6 blir innkortet med 18 kilometer. I tillegg vil det bli en sterk økning av godstransport fra Narvik og nordover, og gods fra jernbane til vei (ARE-togene).

Finansieringsopplegget

I perioden 2010-2017 finansieres prosjektet med 1550 millioner kroner i statlige midler, 840 millioner bompenger og 30 millioner kroner i lokale tilskudd.

Vedlikeholdet det viktigste

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen som leder styringsgruppen for Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023, trakk opp trådene til moderne tid under sitt innlegg på Rallardagene. Drift, vedlikehold og fornyelse av eksiterende vei- og jernbanenett er førsteprioritet den neste 10 års-perioden. (se mer i vår rapport fra Stein i vei-konferansen)

- Ny infrastruktur betyr at vi forandrer samfunnet for all fremtid. Narvik og Hålogalandsbrua er glimrende eksempler på det, for regionen blir ikke den samme etter brua.

Mellom 25 og 40 milliarder kroner skal til for å ta igjen forfallet i det norske riksveinettet. 50% av pengene må gå til vedlikehold av tunneler, 25% til fornyelse av veidekker, 15% til rehabilitering av bruer og 10% skal sørge for at forfallet ved fergekaiene tas igjen. Hvis forutsetningene er på plass, hovedsaklig finansieringen, kan vi greie dette på 15-20 år, sa Moe Gustavsen.

Forsiden nå