Å snakke i telefon uten holder har vært forbudt lenge, men nå blir det også forbudt å taste på en fastmontert telefon.
Å snakke i telefon uten holder har vært forbudt lenge, men nå blir det også forbudt å taste på en fastmontert telefon.

Innfører fullstendig tasteforbud

Fra 2. mai blir det ikke lenger lov å taste på mobilen mens du kjører, selv om den sitter i en fastmontert holder.

En høringsrunde om det nye forbudet avslørte at det er stor enighet om en skjerpelse av reglene om mobilbruk i bil.

- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet! Det går ut over trafikksikkerheten dersom du taster eller surfer på en telefon mens du kjører, sier avdelingsdirektør Jon Molnes i Vegdirektoratet.

Det er et vanlig fenomen å se bilførere taste på mobilen under kjøring, men dette går selvsagt ut over trafikksikkerheten - noe forskningen tydelig viser. Det er tasting på en telefon som er farligst, siden dette øker reaksjonstiden til føreren betydelig.

Det vil fortsatt være lov å føre en samtale i mobiltelefonen under kjøring, når telefonen sitter fast i en holder. Det vil også bli lov å bruke bluetooth og andre håndfriløsninger, så lenge løsningen ikke krever at du betjener selve mobiltelefonen.

Endringene i regelverket gjelder bare telefoner, ikke annet elektronisk utstyr. Men det er ikke dermed sagt at det er fritt fram for å bruke for eksempel en iPad under kjøring. Dette vil rammes av den generelle aktsomhetsparagrafen i Vegtrafikkloven § 3.

Forsiden nå