Grefsen base
Grefsen base (Foto: AF Gruppen)

Innstilt til kontrakt av Sporveien

AF Gruppen (AFG) er innstilt  av Sporveien (Oslo) som entreprenør for utførelse av entreprisen for Grefsen Base.

Arbeidene utføres på Grefsen i Oslo og består av bygging av mottakshall, ny vaskehall og ombygging av eksisterende bygningsmasse.

Arbeidet begynner i juni 2018 med forventet ferdigstillelse i mai 2020. Avtalen er en hovedentreprise og kontraktens verdi er estimert til 180 millioner kroner.

- Prosjektet passer godt for AF Gruppens kapasitet og kompetanse. Vi har samarbeidet godt med Sporveien tidligere, og vi ser frem til gjennomføringen av en ny kontrakt, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

Forsiden nå