Isachsen lavest på fylkesvei 11

Isachsen lavest på fylkesvei 11

Entreprenøren Isachsen Anlegg AS leverte det laveste tilbudet på jobben som skal gjøres på fylkesvei 11 fra Åros til Krokodden i Røyken kommune.

Tilbudet fra Isachsen er på 29.790.030,15 kroner.

Dårlig bæreevne

Fylkesvei 11 fungerer som omkjøringsvei når riksvei 23 er stengt mellom Krokodden og Sætre på grunn av hendelser i trafikken eller planlagt vedlikehold. Dagens vei har dårlig bæreevne, med setningsskader og rekkverk som «henger» ut over Åroselva. I tillegg mangler det grøfter for å lede bort overvann og for å lagre snø.

Prosjektet innebærer blant annet å flytte veien nærmere fjellskjæringen og lenger bort fra Åroselven. For å få til dette må det sprenges bort en god del fjell. I tillegg skal det byttes ut en del stikkrenner og masser i veien.

Disse leverte tilbud:

TilbyderSum ekskl. mva.
Hæhre Entreprenør AS41 326 371,70
Arne Olav Lund AS33 223 627,-
Øynebråten anleggsteknikk AS34 626 167,-
FFF Hage og miljø AS31 917 343,-
Isachsen Anlegg AS29 790 030,15
Kjeldaas AS30 811 908,-
Brødr. Dokken AS30 425 334,17
Aktiv veidrift AS32 459 726,-

Skal bygges gang- og sykkelvei

Arbeidet med å hente inn forfallet på fylkesveien skal etter planen starte opp i løpet av høsten 2014 med forventet åpning av den nye veien 2015. Det er bevilget 30 mill. kroner til prosjektet. I tillegg bevilges det 5 mill. kroner i 2015 til bygging av gang- og sykkelvei på strekningen Sundby krysset - Årosbanen, en strekning på ca. 350 meter.

Forsiden nå