Daglig leder i Istrail Ulefoss AS, Torbjørn Winsnes (til venstre), diskuterer løsninger med aksjonær Anders Skipenes.
Daglig leder i Istrail Ulefoss AS, Torbjørn Winsnes (til venstre), diskuterer løsninger med aksjonær Anders Skipenes.

Istrail ser lyst på fremtiden

Istrail står bedre rustet for fremtiden. Det blir stadig produsert flere store skap her i landet, og produksjonen av dumperpåbygg og tilhengere øker ved fabrikken i Polen.

Finanskrisen for tre år siden medførte at hele Istrail-konsernet måtte omstruktureres. Ny kapital fra de opprinnelige eierne og en ny ekstern investor, Borgestad Industrier ASA, fikk fart på sakene. - Både her på Ulefoss og i Polen utvidet og moderniserte vi produksjonen i de gode tidene med sikte på fremtiden. Derfor har vi stor kapasitet og er bedre rustet enn noensinne for fremtidig vekst innenfor alle produktgrupper, sier Torbjørn Winsnes. Han leder Istrails samlede virksomhet i Norge, som i tillegg til skapproduksjonen på Ulefoss omfatter salg av dumpere og tilhengere fra søsterselskapet i Polen, Istrail Sp. Z o.o. Også Anders Skipenes, en av grunnleggerne og eierne, samt daglig leder i morselskapet Istrail Invest AS, er godt fornøyd med tingenes tilstand.

Flere større skap

Istrail Ulefoss er tradisjonelt best kjent for små og mellomstore skap. Dette har endret seg de siste par årene. Det nye tilbygget på Ulefoss bedrer forutsetninger for store skap. Selskapet ble valgt som skapleverandør da Scania og Iveco oppnådde rammeavtaler med Posten/Bring. På Scania er det naturlig nok snakk om store skap, og dette har også etter hvert ført til leveranser av større skap til andre kunder. Da samarbeidet med Chereau ble avsluttet, startet Istrail Ulefoss egen produksjon av termoskap. - Det gjelder å serve kundene godt i alle situasjoner, og da liker vi å ha full kontroll selv sier Winsnes.

Winsnes regner med at Istrail Ulefoss vil komme opp i 250 skap i år. Av dette utgjør skap til Posten/Bring 25 - 30%. Kapasiteten er imidlertid mye større. - Med de lokalene vi har nå, skal vi klare i hvert fall 400 skap i året. For øyeblikket er vi rundt 25 ansatte her, og antallet er økende. Det tette samarbeidet vi har med Scania og Iveco når det gjelder skap til Posten/Bring, har også ført til at vi er blitt flinkere til å planlegge og tenke rasjonell produksjon, sier Winsnes.

Polen

- Det var en riktig beslutning å flytte produksjonen av dumpere og hengere til Polen, sier Anders Skipenes. - Dette sikrer at Istrail fortsatt vil være en stor europeisk leverandør av slike transportprodukter, og det sikrer også den virksomheten vi har i Norge, sier han.

På fabrikken i Polen styrer sønnen Leif Skipenes. Han har sammen med Hans Kristian Nilsen og en dyktig stab polske medarbeidere bygd opp en fabrikk som tar mål av seg til å operere som en betydelig internasjonal leverandør av tilhengere og dumperpåbygg. - Det er fremtid i skandinavisk kvalitet langt utenfor Skandinavia, sier Leif Skipenes. Norge er fortsatt det viktigste markedet, men Sverige og Øst-Europa blir stadig viktigere for fabrikken. Produksjons- og testlokalene har en samlet golvflate på ikke mindre enn 13.000 m 2. I dag er antall ansatte over 120, som produserer rundt 250 tilhengere og 200 dumperpåbygg i året. Istrail er også leverandør av serieproduserte dumperpåbygg til Scania som monterer dem på sine konseptdumpere på fabrikken i Sverige. - Når det internasjonale markedet igjen gjør det mulig, vil kapasiteten ved Istrail-fabrikken i Polen kunne økes til 600 tilhengere og 900 dumperpåbygg i året, sier Leif Skipenes.

Internasjonalisering

- Vi har klart etableringen av en "norsk" fabrikk i Polen, og det har sikret oss økt konkurransekraft, sier Anders Skipenes. - Internasjonalisering av bedrifter er en komplisert og meget krevende prosess, og den er risikofylt. Man må takle til dels meget komplekse utfordringer, både av kulturell og språklig art. Derfor har Istrail sett det som avgjørende å ha sin egen produksjonsbedrift med norsk tilstedeværelse. Det representerer en enorm og viktig forskjell fra bare å "handle" i Polen, ikke minst av hensyn til fullgod service overfor kundene.

Forsiden nå